Author:
Obonitskaya,E.K.
Year:
1964
Title:
Spore pollen complexes and their importance in the Division of Cretaceous deposits of Central Kyzl-Kum and the Southern Pre-Aral
Foreign title:
Sporovo-pylstevye Kommpleksy i Ikh znachenie dlya Raschleneniya Melovykh otlozhenii Tsentral'Ykh Kyzul-Kumov i Yuzhnogo Priaral'Ya
Reference:
Obonitskaya,E.K. (1964) Spore pollen complexes and their importance in the Division of Cretaceous deposits of Central Kyzl-Kum and the Southern Pre-Aral [ Sporovo-pylstevye Kommpleksy i Ikh znachenie dlya Raschleneniya Melovykh otlozhenii Tsentral'Ykh Kyzul-Kumov i Yuzhnogo Priaral'Ya ] Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya Vol. 1964 # 3 P. 94- 100
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Gleichenia Gleichenia stellata USSR(Uzbek SSR) Aptian Cenomanian
Gleichenia Gleichenia triplex USSR(Uzbek SSR) Aptian Albian
Gleichenia Gleichenia delicata USSR(Uzbek SSR) Aptian Albian
Gleichenia Gleichenia dicarpoides USSR(Uzbek SSR) Aptian Albian
Gleichenia Gleichenia umbonata USSR(Uzbek SSR) Aptian Albian
Gleichenia Gleichenia carinata USSR(Uzbek SSR) Aptian Albian
Gleichenia Gleichenia rara USSR(Uzbek SSR) Aptian Albian
Gleicheniidites Gleicheniidites tuberculatus USSR(Uzbek SSR) Aptian Albian
Schizaeaceae Schizaeaceae USSR(Uzbek SSR) Aptian Albian
Lygodium Lygodium subsimplex USSR(Uzbek SSR) Aptian Senonian
Lygodium Lygodium mirabile USSR(Uzbek SSR) Aptian Albian
Lygodium Lygodium asper USSR(Uzbek SSR) Aptian Turonian
Anemia Anemia macrorhyza USSR(Uzbek SSR) Aptian Albian
Anemia Anemia aurifera USSR(Uzbek SSR) Aptian Turonian
Pelletieria Pelletieria mediostriata USSR(Uzbek SSR) Aptian Albian
Pelletieria Pelletieria tersa USSR(Uzbek SSR) Aptian Cenomanian
Coniopteris Coniopteris USSR(Uzbek SSR) Aptian Albian