Genus Gleichenia

Species total:
85
Age range:
435 - 0 MA (obsolete dating)
IRMNG:
find
Name From To Age range
Gleichenia Namurian Recent
Gleichenia abnormis Early Oxfordian Early Albian
Gleichenia aculiidenosporites Early Cretaceous Tertiary
Gleichenia alpina Nd Nd
Gleichenia angulata Early Gothlandian Late Neogene
Gleichenia borealis Liassic Albian
Gleichenia carinata Late Jurassic Late Eocene
Gleichenia carinatus Aptian Aptian
Gleichenia circinata Cretaceous Recent
Gleichenia circinidites Jurassic Late Neogene
Gleichenia circinnata Early Cretaceous Middle Oligocene
Gleichenia communa Bajocian Miocene
Gleichenia concava Early Oxfordian Miocene
Gleichenia concavisporites Late Jurassic Tertiary
Gleichenia conflexa Jurassic Paleocene
Gleichenia conspicienda Late Jurassic Middle Albian
Gleichenia conspiqua Paleocene Early Eocene