Author:
Ishchenko,A.M.;Semenova,E.V.
Year:
1962
Title:
Megaspores of the Carboniferous age and their stratigraphic importance
Foreign title:
Megaspory Kamennouglnogo vozrasta i Ikh stratigra Ficheskoe znachenie
Reference:
Ishchenko,A.M. et al. (1962) Megaspores of the Carboniferous age and their stratigraphic importance [ Megaspory Kamennouglnogo vozrasta i Ikh stratigra Ficheskoe znachenie ] Geologicheskikiy Institut, Akademiya Nauk SSSR,Trudy,Seriya Strat.I Paleontologii,Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR # 43 P. 1- 169
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Triletes Triletes praetextus USSR(Ukrainian SSR) Namurian Bashkirian
Sporites Sporites diffusopilosus USSR(Ukrainian SSR) Namurian Bashkirian
Setosisporites Setosisporites praetextus USSR(Ukrainian SSR) Namurian Bashkirian
Megaligulati Megaligulati spinuliferum sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Bashkirian
Megastriati Megastriati sulcatus sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Moscovian
Lagenicula Lagenicula horrida USSR(Ukrainian SSR) Moscovian
Lagenicula Lagenicula sp.I Benn.& Kids.,1886 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Moscovian
Spore Spore type 27 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Moscovian
Spore Spore type 26 Zern.,1931 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Moscovian
Apiculatisporites Apiculatisporites latihirsutus USSR(Ukrainian SSR) Moscovian
Lagenicula Lagenicula kidstoni USSR(Ukrainian SSR) Moscovian
Triletes Triletes horridus USSR(Ukrainian SSR) Moscovian
Spore Spore type 28 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Moscovian
Triletes Triletes splendidus USSR(Ukrainian SSR) Moscovian
Megastenozonales Megastenozonales triangulatus USSR(Ukrainian SSR) Moscovian
Triletes Triletes sp.XX sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Moscovian
Spore Spore sp sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Moscovian