Genus Triletes

Species total:
588
Age range:
4100 - 0.01 MA (obsolete dating)
IRMNG:
find
Name From To Age range
Triletes Torridonian Pleistocene
Triletes aachenensis Senonian Senonian
Triletes aculeiformis Griesbachian Spathian
Triletes acuminatus Tournaisian Visean
Triletes adoxus Berriasian Early Aptian
Triletes affinis Wealden Wealden
Triletes agnina Early Namurian Springerian
Triletes agninus Early Carboniferous Early Namurian
Triletes ales Late Triassic Bajocian
Triletes anatolicus Namurian B Westphalian
Triletes ancyreus Devonian Late Devonian
Triletes angulata Early Namurian Early Namurian
Triletes angulatus Kinderhookian Osagean
Triletes annulatus Nd Nd
Triletes annulus Tournaisian Visean
Triletes anodios Nd Nd
Triletes apiculate Early Permian Early Permian