Author:
Ishchenko,A.M.;Semenova,E.V.
Year:
1962
Title:
Megaspores of the Carboniferous age and their stratigraphic importance
Foreign title:
Megaspory Kamennouglnogo vozrasta i Ikh stratigra Ficheskoe znachenie
Reference:
Ishchenko,A.M. et al. (1962) Megaspores of the Carboniferous age and their stratigraphic importance [ Megaspory Kamennouglnogo vozrasta i Ikh stratigra Ficheskoe znachenie ] Geologicheskikiy Institut, Akademiya Nauk SSSR,Trudy,Seriya Strat.I Paleontologii,Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR # 43 P. 1- 169
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Triletes Triletes ovalis USSR(Ukrainian SSR) Namurian Bashkirian
Triletes Triletes praetextus USSR(Ukrainian SSR) Namurian Bashkirian
Triletes Triletes praetextus Poland Carboniferous
Triletes Triletes radiatus USSR(Ukrainian SSR) Visean
Triletes Triletes radiatus Poland Early Namurian
Triletes Triletes reinschi USSR(Ukrainian SSR) Bashkirian Moscovian
Triletes Triletes rotatus USSR(Ukrainian SSR) Visean
Triletes Triletes rotatus Michigan Carboniferous
Triletes Triletes simplex USSR(Ukrainian SSR) Visean Early Namurian
Triletes Triletes sp.I sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Bashkirian Moscovian
Triletes Triletes sp.I Benn.& Kids.,1886 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean Moscovian
Triletes Triletes sp.II sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Bashkirian Moscovian
Triletes Triletes sp.II Benn.& Kids.,1886 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean Moscovian
Triletes Triletes sp.IX Benn.& Kids.,1886 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean Moscovian
Triletes Triletes sp.V Benn.& Kids.,1886 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean Moscovian
Triletes Triletes sp.VI Benn.& Kids.,1886 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean Moscovian
Triletes Triletes sp.VII Benn.& Kids.,1886 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean Moscovian