Author:
Blom,G.I.
Year:
1960
Title:
Oligocene deposits of the Volga-Vetluga Region
Foreign title:
Oligotsenovye otlozheniya Volzhsko-Vetluzhskogo Mezhdurech'Ya
Reference:
Blom,G.I. (1960) Oligocene deposits of the Volga-Vetluga Region [ Oligotsenovye otlozheniya Volzhsko-Vetluzhskogo Mezhdurech'Ya ] Sovetskaya Geologiya Vol. 1960 # 3 P. 123- 127
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Tsuga Tsuga diversifolia USSR(Gorki) Late Oligocene
Tsuga Tsuga canadensis USSR(Gorki) Late Oligocene
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Gorki) Late Oligocene
Tsuga Tsuga sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Gramineae Gramineae USSR(Gorki) Late Oligocene
Salix Salix sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Myrica Myrica sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Fagus Fagus sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Quercus Quercus sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Carya Carya sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Pterocarya Pterocarya sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Engelhardtia Engelhardtia sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Betula Betula sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Alnus Alnus tetraporina USSR(Gorki) Late Oligocene
Alnus Alnus pentaporina USSR(Gorki) Late Oligocene
Carpinus Carpinus sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Corylus Corylus sp USSR(Gorki) Late Oligocene