Author:
Blom,G.I.
Year:
1960
Title:
Oligocene deposits of the Volga-Vetluga Region
Foreign title:
Oligotsenovye otlozheniya Volzhsko-Vetluzhskogo Mezhdurech'Ya
Reference:
Blom,G.I. (1960) Oligocene deposits of the Volga-Vetluga Region [ Oligotsenovye otlozheniya Volzhsko-Vetluzhskogo Mezhdurech'Ya ] Sovetskaya Geologiya Vol. 1960 # 3 P. 123- 127
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Ceratopteris Ceratopteris USSR(Gorki) Late Oligocene
Chenopodiaceae Chenopodiaceae USSR(Gorki) Late Oligocene
Corylus Corylus sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Cryptogramma Cryptogramma USSR(Gorki) Late Oligocene
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Gorki) Late Oligocene
Dacrydium Dacrydium USSR(Gorki) Late Oligocene
Dicksonia Dicksonia sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Engelhardtia Engelhardtia sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Ericaceae Ericaceae USSR(Gorki) Late Oligocene
Fagus Fagus sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Gleichenia Gleichenia USSR(Gorki) Middle Oligocene
Gleichenia Gleichenia USSR(Gorki) Late Oligocene
Gramineae Gramineae USSR(Gorki) Late Oligocene
Lauraceae Lauraceae USSR(Gorki) Late Oligocene
Liquidambar Liquidambar USSR(Gorki) Late Oligocene
Lycopodiaceae Lycopodiaceae USSR(Gorki) Late Oligocene
Lygodium Lygodium sp USSR(Gorki) Late Oligocene