Author:
Semochkina,T.G.
Year:
1973
Title:
Palynological characteristic of Oligocene sediments in the South-Western Part of West-Siberian Lowland.
Foreign title:
Palinologicheskaya kharakteristika Oligotsenovykh otlozheniy Yugo-Zapadnoy Chasti Zapadno-Sibirskoy Nizmennosti.
Reference:
Semochkina,T.G. (1973) Palynological characteristic of Oligocene sediments in the South-Western Part of West-Siberian Lowland. [ Palinologicheskaya kharakteristika Oligotsenovykh otlozheniy Yugo-Zapadnoy Chasti Zapadno-Sibirskoy Nizmennosti. ] Mezhdunarodnaya Palinologicheskaya Konferentsiya,3rd,Novosibirsk. 1971, Nauka Moskva. Palynology of Cenozoic Plants. P. 142- 145
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(WSL) Early Oligocene Middle Oligocene
Acer Acer USSR(WSL) Early Oligocene Middle Oligocene
Alnus Alnus USSR(WSL) Early Oligocene Middle Oligocene
Betula Betula USSR(WSL) Early Oligocene Late Oligocene
Carpinus Carpinus betulus USSR(WSL) Early Oligocene Middle Oligocene
Carya Carya USSR(WSL) Early Oligocene Late Oligocene
Carya Carya spackmania USSR(WSL) Early Oligocene Middle Oligocene
Castanea Castanea USSR(WSL) Early Oligocene Middle Oligocene
Castanopsis Castanopsis USSR(WSL) Early Oligocene Middle Oligocene
Cedrus Cedrus USSR(WSL) Early Oligocene Middle Oligocene
Celtis Celtis USSR(WSL) Early Oligocene Late Oligocene
Corylus Corylus USSR(WSL) Early Oligocene Middle Oligocene
Engelhardtia Engelhardtia USSR(WSL) Early Oligocene Middle Oligocene
Ericaceae Ericaceae USSR(WSL) Early Oligocene Middle Oligocene
Fagus Fagus USSR(WSL) Early Oligocene Late Oligocene
Ginkgo Ginkgo USSR(WSL) Early Oligocene Middle Oligocene
Gleichenia Gleichenia USSR(WSL) Late Oligocene