Author:
Andreeva,E.M.;Boytsova,E.P.;Koltsova,T.T.;Komarova,N.I.;Kruchinina,N.V.;Lyuber,A.A.;Oshurkova,M.V.;Panova,L.A.;Pokrovskaya,I.M.;Romanovskaya,G.M.;Sivertseva,I.A.;Stelmak,N.K.;Tabachnikova,I.P.;Yalysheva,A.A.;Zhezhel,O.N.
Year:
1966
Title:
Palaeopalynology. (Three Volumes: Volume I: Methods. Volume II: Complexes of palynomorphs of the Precambrian-Holocene of the USSR. Volume III: Figures and Plates. Editor-I.M. Pokrovskaya)
Foreign title:
Opisanie iskopaemykh spor predstavitelei Bryophyta, Lycopsida, Sphenopsida, Filicinae i rastitelnykh mikrofossilii neyasnogo systematicheskogo polzheniya - rastitelnye mikrofossilii neyssnogo systematicheskogo polozheniya. In: Part II. Morfologiya iskopaemykh spor, pyltsy i drugikh rastitelnykh mikrofossilii imeyushchikh naibolee vazhnoe stratigraficheskoe znachenie. In: I.M. Pokrovskaya (editor), Paleopalinologiya. Tom I. Metodika paleopalinologicheskikh issledovanii i morfologiya nekotorykh iskopaemykh sp
Reference:
Andreeva,E.M. et al. (1966) Palaeopalynology. (Three Volumes: Volume I: Methods. Volume II: Complexes of palynomorphs of the Precambrian-Holocene of the USSR. Volume III: Figures and Plates. Editor-I.M. Pokrovskaya) [ Opisanie iskopaemykh spor predstavitelei Bryophyta, Lycopsida, Sphenopsida, Filicinae i rastitelnykh mikrofossilii neyasnogo systematicheskogo polzheniya - rastitelnye mikrofossilii neyssnogo systematicheskogo polozheniya. In: Part II. Morfologiya iskopaemykh spor, pyltsy i drugikh rastitelnykh mikrofossilii imeyushchikh naibolee vazhnoe stratigraficheskoe znachenie. In: I.M. Pokrovskaya (editor), Paleopalinologiya. Tom I. Metodika paleopalinologicheskikh issledovanii i morfologiya nekotorykh iskopaemykh sp ] Trudy Vsesoyuznogo Neftyanogo Nauchno-Issledovatel'skogo Geologorazvedochnogo Instituta, Leningrad(VNIGRI). Novaya Seriya Vol. 141 # 1 P.
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Protoleiosphaeridium Protoleiosphaeridium sorediforme Mongolian Republic Early Cambrian
Protoleiosphaeridium Protoleiosphaeridium conglutinatum Mongolian Republic Early Cambrian
Leioligotriletes Leioligotriletes minutissimus Mongolian Republic Early Cambrian
Leioligotriletes Leioligotriletes compactus Mongolian Republic Early Cambrian
Leioligotriletum Leioligotriletum glumaceus Mongolian Republic Early Cambrian
Mycteroligotriletes Mycteroligotriletes marmoratus Mongolian Republic Early Cambrian
Bothroligotriletes Bothroligotriletes exasperatus Mongolian Republic Early Cambrian
Bothroligotriletes Bothroligotriletes auctus Mongolian Republic Early Cambrian
Trachyoligotriletes Trachyoligotriletes minutus Mongolian Republic Early Cambrian
Trachyoligotriletes Trachyoligotriletes asperatus Mongolian Republic Early Cambrian
Trachyoligotriletes Trachyoligotriletes obsuletes Mongolian Republic Early Cambrian
Trachyoligotriletes Trachyoligotriletes hyalinus Mongolian Republic Early Cambrian
Trachyoligotriletes Trachyoligotriletes incrassatus Mongolian Republic Early Cambrian
Trachyoligotriletes Trachyoligotriletes planus Mongolian Republic Early Cambrian
Trachyoligotriletes Trachyoligotriletes nevelensis Mongolian Republic Early Cambrian
Trachyoligotriletes Trachyoligotriletes arillatus Mongolian Republic Early Cambrian
Trachyoligotriletes Trachyoligotriletes laminaritus Mongolian Republic Early Cambrian