Author:
Grausman,V.V.;Meyen,S.V.
Year:
1987
Title:
Stratigraphy of Upper Paleozoic deposits of the Vilyuy Synecline
Foreign title:
Stratigrafiya verkhnepaleozoiskikh otlozhenii Vilyuiskoi Sinelizy
Reference:
Grausman,V.V. et al. (1987) Stratigraphy of Upper Paleozoic deposits of the Vilyuy Synecline [ Stratigrafiya verkhnepaleozoiskikh otlozhenii Vilyuiskoi Sinelizy ] Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya Vol. 1987 # 10 P. 53- 60
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Spinosisporites Spinosisporites polypyrenus USSR(Yakut ASSR) Early Permian
Turrisporites Turrisporites sibiricus USSR(Yakut ASSR) Early Permian
Turrisporites Turrisporites pyramidalis USSR(Yakut ASSR) Early Permian
Spinosisporites Spinosisporites facerus USSR(Yakut ASSR) Early Permian
Acanthotriletes Acanthotriletes acinaciformis USSR(Yakut ASSR) Permian
Neoraistrickia Neoraistrickia lyctis USSR(Yakut ASSR) Early Permian
Psilohymena Psilohymena psiloptera USSR(Yakut ASSR) Early Permian
Libumella Libumella rugulifera USSR(Yakut ASSR) Early Permian
Ginkgocycadophytus Ginkgocycadophytus caperatus USSR(Yakut ASSR) Early Permian
Ginkgocycadophytus Ginkgocycadophytus glaber USSR(Yakut ASSR) Permian
Alisporites Alisporites sp USSR(Yakut ASSR) Early Permian
Ginkgocycadophytus Ginkgocycadophytus retroflexus USSR(Yakut ASSR) Early Permian
Cordaitina Cordaitina sp USSR(Yakut ASSR) Early Permian
Granulatisporites Granulatisporites sp USSR(Yakut ASSR) Early Permian
Verrucosisporites Verrucosisporites hispidus USSR(Yakut ASSR) Permian
Raistrickia Raistrickia obtusosetosa USSR(Yakut ASSR) Permian
Raistrickia Raistrickia conserrata USSR(Yakut ASSR) Permian