Author:
Agranovskaya,I.A.;Alyushinskogo,Y.A.;Asatkina,E.F.;Boytsova,E.P.;Bocharnikova,A.D.;Martynovoi,Z.M.;Pokrovskaya,I.M.;Pomanovskoi,G.M.;Sedova,M.A.;Stelmak,N.K.;Shchekina,N.A.
Year:
1960
Title:
Angiosperm plant pollen of Eocene deposits of various Regions of the USSR. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complex of various Regions the USSR)
Foreign title:
Pokrytosemennykh Rastenii, pyl'tsa Kotorykh Byla Vstrechena v eotsenovykh otlozheniyakh Nekotorykh Raionov SSSR. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.)
Reference:
Agranovskaya,I.A. et al. (1960) Angiosperm plant pollen of Eocene deposits of various Regions of the USSR. (In: Atlas of Upper Cretaceous, Paleocene and Eocene spore-pollen complex of various Regions the USSR) [ Pokrytosemennykh Rastenii, pyl'tsa Kotorykh Byla Vstrechena v eotsenovykh otlozheniyakh Nekotorykh Raionov SSSR. (In: Atlas verkhne Melovykh Paleotsenorvykh i eotsenovykh sporov pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Rayonov SSSR.) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya,(Leningrad) Vol. 30 P. 561- 564
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Viburnum Viburnum sp USSR(Kalmyr ASSR) Eocene
Viburnum Viburnum sp USSR(Kamchatka Oblast) Eocene
Zelkova Zelkova sp USSR(Pre-Baltic) Eocene
Zelkova Zelkova sp USSR(Ukrainian SSR) Eocene
Zelkova Zelkova sp USSR(Urals) Eocene
Zelkova Zelkova sp USSR(Trans-Urals) Eocene
Zelkova Zelkova sp USSR(Kalmyr ASSR) Eocene
Zelkova Zelkova sp USSR(Kazakh SSR) Eocene
Zelkova Zelkova sp USSR(Kamchatka Oblast) Eocene