Author:
Strepetilova,V.G.;Purtova,S.I.;Popovicheva,L.V.
Year:
1984
Title:
The role of palynological investigations in the stratigraphy and correlation of Lower Cretaceous Oil-Gas deposits of northern West Siberia. (In: Recent Problems of Paleontology and Biostratigraphy in the Development of the Raw-Mineral Base. A.V.Lapo, editor)
Foreign title:
Rol palinologicheskikh Issledovanii v stratigrafii i korrelyatsii Nizhnemelovykh Neftegasonoshykh otlozhenii Severa Zapadnoi Sibiri(In-Sovremennye Zadachi Paleont. i biostratigrafii v Razvitii Mineralno-Syrevoi Basy
Reference:
Strepetilova,V.G. et al. (1984) The role of palynological investigations in the stratigraphy and correlation of Lower Cretaceous Oil-Gas deposits of northern West Siberia. (In: Recent Problems of Paleontology and Biostratigraphy in the Development of the Raw-Mineral Base. A.V.Lapo, editor) [ Rol palinologicheskikh Issledovanii v stratigrafii i korrelyatsii Nizhnemelovykh Neftegasonoshykh otlozhenii Severa Zapadnoi Sibiri(In-Sovremennye Zadachi Paleont. i biostratigrafii v Razvitii Mineralno-Syrevoi Basy ] Trudy Vsesoyuznogo Paleontologicheskoge Obshchestvo, 26th Sessii,Akademiya Nauk SSR Vol. 26 P. 58- 63
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Aequitriradites Aequitriradites USSR(WSL) Valanginian Barremian
Anemia Anemia USSR(WSL) Valanginian Aptian
Caytonia Caytonia USSR(WSL) Aptian
Cicatricosisporites Cicatricosisporites USSR(WSL) Valanginian Aptian
Cingulatisporites Cingulatisporites euskirchensoides USSR(WSL) Aptian Albian
Classopollis Classopollis USSR(WSL) Valanginian Aptian
Coniopteris Coniopteris USSR(WSL) Hauterivian
Cupressaceae Cupressaceae USSR(WSL) Barremian Albian
Dicksoniaceae Dicksoniaceae USSR(WSL) Valanginian
Ginkgoaceae Ginkgoaceae USSR(WSL) Barremian Aptian
Gleichenia Gleichenia USSR(WSL) Valanginian
Gleichenia Gleichenia dicarpa USSR(WSL) Albian
Gleichenia Gleichenia rara USSR(WSL) Albian
Gleicheniidites Gleicheniidites echinatus USSR(WSL) Aptian
Gleicheniidites Gleicheniidites triplex USSR(WSL) Albian
Gleicheniidites Gleicheniidites tuberculatus USSR(WSL) Aptian
Gnetaceaepollenites Gnetaceaepollenites USSR(WSL) Hauterivian Barremian