Author:
Pegusheva,L.M.
Year:
1967
Title:
Spore-pollen complexes of Middle and Upper Carboniferous deposits of the southwestern part of the Volgograd Oblast. (In: Fossil Spores and Pollen of Plants and their Significance for their Stratigraphic Subdivivision of Oil and Gas Bearing Series of Precambrian, Paleozoic and Mesozoic rocks in the European and Central Asian Regions of the USSR. Semikhatovoi, V.P.Grichuka, and K.A.Bolkhovitina, editors)
Foreign title:
Sporovo-pylstevie kompleksy Sredne-I verkhnekamenn Ougolnykh otlozhenii Yugo-Zapadnoi Chasti Volgogra Dskoi Oblasti. (In: Iskopaemye spory i Pyltsa Rastenii Ikh znachenie Dya stratigraphichesvogo Raschleneni Ya Nejtegazonoshyeh Tolshch Dokembriya Paleozoya Europeiskai Chasti SSSR Spednei Azii. S.V.Semikhatovoi, V.P.Grichuka, and Bolkhovitina,editors)
Reference:
Pegusheva,L.M. (1967) Spore-pollen complexes of Middle and Upper Carboniferous deposits of the southwestern part of the Volgograd Oblast. (In: Fossil Spores and Pollen of Plants and their Significance for their Stratigraphic Subdivivision of Oil and Gas Bearing Series of Precambrian, Paleozoic and Mesozoic rocks in the European and Central Asian Regions of the USSR. Semikhatovoi, V.P.Grichuka, and K.A.Bolkhovitina, editors) [ Sporovo-pylstevie kompleksy Sredne-I verkhnekamenn Ougolnykh otlozhenii Yugo-Zapadnoi Chasti Volgogra Dskoi Oblasti. (In: Iskopaemye spory i Pyltsa Rastenii Ikh znachenie Dya stratigraphichesvogo Raschleneni Ya Nejtegazonoshyeh Tolshch Dokembriya Paleozoya Europeiskai Chasti SSSR Spednei Azii. S.V.Semikhatovoi, V.P.Grichuka, and Bolkhovitina,editors) ] Trudy Vsesoyuznogo Neftyanogo Nauchno-Issledovatel'skogo Geologorazvedochnogo Instituta, Leningrad(VNIGRI) Vol. 52 P. 48- 57
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Leiotriletes Leiotriletes microrugosus USSR(Vologda) Moscovian Gzelian
Leiotriletes Leiotriletes glaber USSR(Vologda) Bashkirian Gzelian
Leiotriletes Leiotriletes nigratus USSR(Vologda) Moscovian Gzelian
Leiotriletes Leiotriletes subintortus USSR(Vologda) Bashkirian Gzelian
Lophotriletes Lophotriletes rugosus USSR(Vologda) Bashkirian Gzelian
Lophotriletes Lophotriletes rugosus USSR(Vologda) Bashkirian Gzelian
Lophotriletes Lophotriletes piriformis USSR(Vologda) Bashkirian Gzelian
Lophotriletes Lophotriletes subintortus USSR(Vologda) Bashkirian Gzelian
Lophotriletes Lophotriletes parviverrucosus USSR(Vologda) Gzelian
Lophotriletes Lophotriletes sp USSR(Vologda) Bashkirian Gzelian
Lophotriletes Lophotriletes verrucosus USSR(Vologda) Moscovian Gzelian
Lophotriletes Lophotriletes tuberculatus USSR(Vologda) Moscovian
Lophotriletes Lophotriletes saetosus USSR(Vologda) Bashkirian
Dictyotriletes Dictyotriletes reticulatus USSR(Vologda) Bashkirian
Lophotriletes Lophotriletes microgranifer USSR(Vologda) Moscovian
Lophotriletes Lophotriletes insignitus USSR(Vologda) Gzelian
Lophotriletes Lophotriletes triangularis USSR(Vologda) Gzelian