Author:
Bondarenko,N.M.;Bocharnikova,A.D.;Kara-Murza,E.N.;Koltsova,T.T.;Kopytova,E.A.;Popova,L.L.;Sedova,M.A.
Year:
1964
Title:
A list of plant spores and pollen of Valanginian deposits in some districts of the USSR. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors)
Foreign title:
Spisok Rastenii spory i pyl'tsa Kotorykh Vstrecheny v Valankhinskikh i Valankhii-Goterivski Kh otlozheniyakh Nekotorykh Raionov SSSR. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors)
Reference:
Bondarenko,N.M. et al. (1964) A list of plant spores and pollen of Valanginian deposits in some districts of the USSR. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors) [ Spisok Rastenii spory i pyl'tsa Kotorykh Vstrecheny v Valankhinskikh i Valankhii-Goterivski Kh otlozheniyakh Nekotorykh Raionov SSSR. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya Vol. 124 P. 322- 339
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Ginkgo Ginkgo typica USSR(Chitinskaya Oblast) Valanginian
Ginkgoaceae Ginkgoaceae USSR(Primorsk Kray) Valanginian
Ginkgoaceae Ginkgoaceae USSR(Stalingrad) Valanginian
Ginkgoales Ginkgoales USSR(Kazakh SSR) Valanginian
Ginkgoales Ginkgoales USSR(Sverdlovskaya) Valanginian
Gleichenia Gleichenia abnormis USSR(Urals) Valanginian
Gleichenia Gleichenia angulata USSR(Urals) Valanginian
Gleichenia Gleichenia angulata USSR(Kazakh SSR) Valanginian
Gleichenia Gleichenia borealis USSR(Kazakh SSR) Valanginian
Gleichenia Gleichenia delicata USSR(Chitinskaya Oblast) Valanginian
Gleichenia Gleichenia delicata USSR(Primorsk Kray) Valanginian
Gleichenia Gleichenia glauca USSR(Urals) Valanginian
Gleichenia Gleichenia laeta USSR(Urals) Valanginian
Gleichenia Gleichenia orientalis USSR(Urals) Valanginian
Gleichenia Gleichenia rasilis USSR(Urals) Valanginian
Gleichenia Gleichenia sp USSR(Kazakh SSR) Valanginian
Gleichenia Gleichenia sp USSR(Urals) Valanginian