Author:
Bondarenko,N.M.;Bocharnikova,A.D.;Kara-Murza,E.N.;Koltsova,T.T.;Kopytova,E.A.;Popova,L.L.;Sedova,M.A.
Year:
1964
Title:
A list of plant spores and pollen of Valanginian deposits in some districts of the USSR. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors)
Foreign title:
Spisok Rastenii spory i pyl'tsa Kotorykh Vstrecheny v Valankhinskikh i Valankhii-Goterivski Kh otlozheniyakh Nekotorykh Raionov SSSR. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors)
Reference:
Bondarenko,N.M. et al. (1964) A list of plant spores and pollen of Valanginian deposits in some districts of the USSR. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors) [ Spisok Rastenii spory i pyl'tsa Kotorykh Vstrecheny v Valankhinskikh i Valankhii-Goterivski Kh otlozheniyakh Nekotorykh Raionov SSSR. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya Vol. 124 P. 322- 339
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies binocularica USSR(Primorsk Kray) Valanginian
Abies Abies elegans USSR(Chitinskaya Oblast) Valanginian
Abies Abies sp USSR(Primorsk Kray) Valanginian
Abies Abies sp USSR(Chitinskaya Oblast) Valanginian
Acanthotriletes Acanthotriletes sp USSR(Primorsk Kray) Valanginian
Acrostichum Acrostichum elegans USSR(Primorsk Kray) Valanginian
Agathis Agathis sp USSR(Stalingrad) Valanginian
Anemia Anemia chetaensis USSR(Primorsk Kray) Valanginian
Anemia Anemia chetaensis USSR(Sverdlovskaya) Valanginian
Anemia Anemia chetaensis USSR(Primorsk Kray) Valanginian Valanginian
Anemia Anemia dorsostriata USSR(Primorsk Kray) Valanginian
Anemia Anemia dorsostriata USSR(Primorsk Kray) Valanginian
Anemia Anemia exilioides USSR(Primorsk Kray) Valanginian
Anemia Anemia exilioides USSR(Primorsk Kray) Valanginian
Anemia Anemia remissa USSR(Primorsk Kray) Valanginian
Anemia Anemia sibirica USSR(Primorsk Kray) Valanginian
Anemia Anemia sp USSR(Kazakh SSR) Valanginian