Author:
Bondarenko,N.M.;Bocharnikova,A.D.;Kara-Murza,E.N.;Koltsova,T.T.;Kopytova,E.A.;Popova,L.L.;Sedova,M.A.
Year:
1964
Title:
A list of plant spores and pollen of Valanginian deposits in some districts of the USSR. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors)
Foreign title:
Spisok Rastenii spory i pyl'tsa Kotorykh Vstrecheny v Valankhinskikh i Valankhii-Goterivski Kh otlozheniyakh Nekotorykh Raionov SSSR. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors)
Reference:
Bondarenko,N.M. et al. (1964) A list of plant spores and pollen of Valanginian deposits in some districts of the USSR. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors) [ Spisok Rastenii spory i pyl'tsa Kotorykh Vstrecheny v Valankhinskikh i Valankhii-Goterivski Kh otlozheniyakh Nekotorykh Raionov SSSR. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya Vol. 124 P. 322- 339
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Selaginella Selaginella sibirica USSR(Chitinskaya Oblast) Valanginian
Selaginella Selaginella vitilis USSR(Chitinskaya Oblast) Valanginian
Selaginella Selaginella sp USSR(Chitinskaya Oblast) Valanginian
Selaginellaceae Selaginellaceae USSR(Chitinskaya Oblast) Valanginian
Lycopodium Lycopodium sp USSR(Chitinskaya Oblast) Valanginian
Hymenophyllum Hymenophyllum sp USSR(Chitinskaya Oblast) Valanginian
Cibotium Cibotium velatum USSR(Chitinskaya Oblast) Valanginian
Coniopteris Coniopteris sp USSR(Chitinskaya Oblast) Valanginian
Dicksoniaceae Dicksoniaceae USSR(Chitinskaya Oblast) Valanginian
Cyathea Cyathea neokomensis USSR(Chitinskaya Oblast) Valanginian
Gleichenia Gleichenia delicata USSR(Chitinskaya Oblast) Valanginian
Gleichenia Gleichenia sp USSR(Chitinskaya Oblast) Valanginian
Mohria Mohria striata USSR(Chitinskaya Oblast) Valanginian
Mohria Mohria sp USSR(Chitinskaya Oblast) Valanginian
Osmunda Osmunda sp USSR(Chitinskaya Oblast) Valanginian
Salvinia Salvinia vitimensis USSR(Chitinskaya Oblast) Valanginian
Azolla Azolla sp USSR(Chitinskaya Oblast) Valanginian