Author:
Aliev,M.M.;Genkina,R.Z.;Dubrovskaya,E.N.;Nikishova,V.M.
Year:
1981
Title:
Jurassic continental deposits of eastern Central Asia, (dating, division, correlation).
Foreign title:
Yurskie Kontinentalnye otlozheniya Vostoka Srednei Azii (Datirovka,Raschlenenie, korrelyatsiya
Reference:
Aliev,M.M. et al. (1981) Jurassic continental deposits of eastern Central Asia, (dating, division, correlation). [ Yurskie Kontinentalnye otlozheniya Vostoka Srednei Azii (Datirovka,Raschlenenie, korrelyatsiya ] Trudy Ministerstvo Neftyanoy Promyshlenn Tslennosti SSR.Nauka(Moskow),Akademiya Nauk SSR P. 1- 187
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abietites Abietites arciferina USSR(Kazakh SSR) Middle Liassic Late Liassic
Abietites Abietites sp USSR(Kazakh SSR) Aalenian Bathonian
Acanthotriletes Acanthotriletes pyramidalis USSR(Kazakh SSR) Liassic Bathonian
Acanthotriletes Acanthotriletes pyramidalis USSR(Kazakh SSR) Callovian Oxfordian
Acanthotriletes Acanthotriletes sp USSR(Kazakh SSR) Callovian Oxfordian
Adiantum Adiantum glaber USSR(Kazakh SSR) Aalenian Oxfordian
Adiantum Adiantum sp USSR(Kazakh SSR) Late Liassic
Aequitriradites Aequitriradites USSR(Kazakh SSR) Callovian Oxfordian
Alsophila Alsophila arcuata USSR(Kazakh SSR) Liassic Oxfordian
Alsophila Alsophila parvispinosa USSR(Kazakh SSR) Liassic Bajocian
Aneimites Aneimites sp USSR(Kazakh SSR) Bajocian Bathonian
Anemia Anemia sp USSR(Kazakh SSR) Callovian Oxfordian
Angiopteris Angiopteris parvus USSR(Kazakh SSR) Liassic Middle Liassic
Aratrisporites Aratrisporites sp USSR(Kazakh SSR) Early Liassic Middle Liassic
Araucariaceae Araucariaceae USSR(Kazakh SSR) Early Liassic Aalenian
Auritulina Auritulina sp USSR(Kazakh SSR) Liassic
Bennettites Bennettites USSR(Kazakh SSR) Early Liassic Oxfordian