Author:
Aliev,M.M.;Genkina,R.Z.;Dubrovskaya,E.N.;Nikishova,V.M.
Year:
1981
Title:
Jurassic continental deposits of eastern Central Asia, (dating, division, correlation).
Foreign title:
Yurskie Kontinentalnye otlozheniya Vostoka Srednei Azii (Datirovka,Raschlenenie, korrelyatsiya
Reference:
Aliev,M.M. et al. (1981) Jurassic continental deposits of eastern Central Asia, (dating, division, correlation). [ Yurskie Kontinentalnye otlozheniya Vostoka Srednei Azii (Datirovka,Raschlenenie, korrelyatsiya ] Trudy Ministerstvo Neftyanoy Promyshlenn Tslennosti SSR.Nauka(Moskow),Akademiya Nauk SSR P. 1- 187
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Calamotriletes Calamotriletes sp USSR(Kazakh SSR) Liassic
Equisetales Equisetales USSR(Kazakh SSR) Liassic Oxfordian
Cheiropleuria Cheiropleuria compacta USSR(Kazakh SSR) Liassic Oxfordian
Cheiropleuria Cheiropleuria congregata USSR(Kazakh SSR) Liassic Oxfordian
Cheiropleuria Cheiropleuria bicuspis USSR(Kazakh SSR) Liassic Bathonian
Leiotriletes Leiotriletes incertus USSR(Kazakh SSR) Liassic Oxfordian
Leiotriletes Leiotriletes microdiscus USSR(Kazakh SSR) Early Liassic Middle Liassic
Leiotriletes Leiotriletes bujargiensis USSR(Kazakh SSR) Liassic Oxfordian
Selaginella Selaginella sp USSR(Kazakh SSR) Liassic Oxfordian
Selaginella Selaginella trigona USSR(Kazakh SSR) Liassic Aalenian
Selaginella Selaginella leptophilla USSR(Kazakh SSR) Early Liassic Middle Liassic
Selaginella Selaginella cimosa USSR(Kazakh SSR) Early Liassic
Lycopodium Lycopodium subrotundum USSR(Kazakh SSR) Liassic Oxfordian
Lycopodium Lycopodium intortivallus USSR(Kazakh SSR) Liassic Bathonian
Lycopodium Lycopodium perplicatum USSR(Kazakh SSR) Liassic Oxfordian
Marattiaceae Marattiaceae USSR(Kazakh SSR) Liassic Oxfordian
Todites Todites sp USSR(Kazakh SSR) Liassic Bajocian