Author:
Ivanova,E.A.;Klimko,S.A.;Voitsel,Z.A.;Kruglova,Z.M.;Markova,L.G.;Strizhova,A.I.
Year:
1957
Title:
Upper Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor)
Foreign title:
Verkhii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor)
Reference:
Ivanova,E.A. et al. (1957) Upper Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor) [ Verkhii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor) ] Gosudarstyy Soyuznyy Zapadno-Sibirskiy Nefterazvedochnyy Trest P. 133- 135
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Osmundaceae Osmundaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Sphagnum Sphagnum sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Lycopodiaceae Lycopodiaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Lycopodiaceae Lycopodiaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Podocarpaceae Podocarpaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Abies Abies sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Abies Abies sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Tsuga Tsuga sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Picea Picea sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Picea Picea sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Picea Picea sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Cedrus Cedrus sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Taxodiaceae Taxodiaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Taxodiaceae Taxodiaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Taxodiaceae Taxodiaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Taxodiaceae Taxodiaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Taxodiaceae Taxodiaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene