Author:
Ivanova,E.A.;Klimko,S.A.;Voitsel,Z.A.;Kruglova,Z.M.;Markova,L.G.;Strizhova,A.I.
Year:
1957
Title:
Upper Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor)
Foreign title:
Verkhii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor)
Reference:
Ivanova,E.A. et al. (1957) Upper Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor) [ Verkhii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor) ] Gosudarstyy Soyuznyy Zapadno-Sibirskiy Nefterazvedochnyy Trest P. 133- 135
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Lycopodiaceae Lycopodiaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Lycopodium Lycopodium sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Lycopodium Lycopodium sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Myrica Myrica sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Myrica Myrica sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Myrica Myrica sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Myrtus Myrtus sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Nyssa Nyssa sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Nyssa Nyssa sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Nyssa Nyssa sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Nyssa Nyssa sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Nyssa Nyssa sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Nyssa Nyssa sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Nyssa Nyssa sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Onagraceae Onagraceae sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Osmunda Osmunda sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Osmunda Osmunda sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene