Author:
Strepetova,Z.V.;Laukhin,S.A.
Year:
1979
Title:
Palynologic Proof of the Early Oligocene age of sediments in the Basin of the Lower Yana, Northern Yakutia.
Foreign title:
Palinologicheskoye Obosnovaniye Vydeleniya Nizhneoligotsenovykh otlozheniy na Severe Yakutii (Basseyn Nizhnego Techeniya N Yany)
Reference:
Strepetova,Z.V. et al. (1979) Palynologic Proof of the Early Oligocene age of sediments in the Basin of the Lower Yana, Northern Yakutia. [ Palinologicheskoye Obosnovaniye Vydeleniya Nizhneoligotsenovykh otlozheniy na Severe Yakutii (Basseyn Nizhnego Techeniya N Yany) ] Doklady Akademii Nauk SSSR Vol. 249 # 2 P. 462- 4466
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Triporopollenites Triporopollenites USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Tsuga Tsuga USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Early Oligocene
Tsuga Tsuga canadensis USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Tsuga Tsuga crispa USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Tsuga Tsuga diversifolia USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Ulmoideipites Ulmoideipites krempii USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Late Eocene
Ulmoideipites Ulmoideipites planeraeformis USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Late Eocene
Ulmus Ulmus USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Zelkova Zelkova USSR(Yakut ASSR) Late Eocene