Author:
Strepetova,Z.V.;Laukhin,S.A.
Year:
1979
Title:
Palynologic Proof of the Early Oligocene age of sediments in the Basin of the Lower Yana, Northern Yakutia.
Foreign title:
Palinologicheskoye Obosnovaniye Vydeleniya Nizhneoligotsenovykh otlozheniy na Severe Yakutii (Basseyn Nizhnego Techeniya N Yany)
Reference:
Strepetova,Z.V. et al. (1979) Palynologic Proof of the Early Oligocene age of sediments in the Basin of the Lower Yana, Northern Yakutia. [ Palinologicheskoye Obosnovaniye Vydeleniya Nizhneoligotsenovykh otlozheniy na Severe Yakutii (Basseyn Nizhnego Techeniya N Yany) ] Doklady Akademii Nauk SSSR Vol. 249 # 2 P. 462- 4466
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Ginkgo Ginkgo USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Gleichenia Gleichenia USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Glyptostrobus Glyptostrobus USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Early Oligocene
Hamamelis Hamamelis scotica USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Middle Oligocene
Ilex Ilex USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Ilex Ilex obscuricostata USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Iridaceae Iridaceae USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Juglans Juglans nigripites USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Juglans Juglans polyporata USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Juglans Juglans polyporata USSR(Yakut ASSR) Middle Oligocene Late Oligocene
Liquidambar Liquidambar USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Liquidambar Liquidambar grandiporinea USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Early Oligocene
Liquidambar Liquidambar orientalis USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Loranthus Loranthus USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Late Eocene
Loranthus Loranthus mirus USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Loranthus Loranthus mirus USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene Middle Oligocene
Lycopodium Lycopodium USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene