Author:
Strepetova,Z.V.;Laukhin,S.A.
Year:
1979
Title:
Palynologic Proof of the Early Oligocene age of sediments in the Basin of the Lower Yana, Northern Yakutia.
Foreign title:
Palinologicheskoye Obosnovaniye Vydeleniya Nizhneoligotsenovykh otlozheniy na Severe Yakutii (Basseyn Nizhnego Techeniya N Yany)
Reference:
Strepetova,Z.V. et al. (1979) Palynologic Proof of the Early Oligocene age of sediments in the Basin of the Lower Yana, Northern Yakutia. [ Palinologicheskoye Obosnovaniye Vydeleniya Nizhneoligotsenovykh otlozheniy na Severe Yakutii (Basseyn Nizhnego Techeniya N Yany) ] Doklady Akademii Nauk SSSR Vol. 249 # 2 P. 462- 4466
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Adiantum Adiantum USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Alnus Alnus USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Araliaceoipollenites Araliaceoipollenites euphori USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Late Eocene
Azolla Azolla USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Betula Betula USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Betulaceae Betulaceae USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Bryales Bryales USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Carpinus Carpinus USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Carya Carya glabraeformis USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Carya Carya simplex USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Early Oligocene
Carya Carya spackmania USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Castanea Castanea USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Castanea Castanea crenataeformis USSR(Yakut ASSR) Early Eocene Middle Oligocene
Casuarinidites Casuarinidites cainozoicus USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Late Eocene
Cedrus Cedrus USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Early Oligocene
Celtis Celtis USSR(Yakut ASSR) Oligocene