Author:
Filina,N.I.
Year:
1967
Title:
Palynological characteristics of Cenomanian deposits of some regions of the southeastern Caucasus, Mangushlak and the Aral Region. (In: Mesozoic Oil and Gas bearing Regions of Central Asia. Biostratigraphy and Paleogeography. M.M.Aliev, editor)
Foreign title:
Palinologicheskaya kharakteristika Senomanskikh otlozhenii Nekotorykh Raionov Yugo-Vostochogo Kavkaza,Mangyshlaka i Priaral'Ya(In-Mezozoi Nefte Gazonosnykh Oblastei Srednei Azii. (In-Mezozoi Neftegazonosnykh Oblasti Srednei Azii. Biostratigrafiya i paleogeografiya. M.M.Aliev,editor)
Reference:
Filina,N.I. (1967) Palynological characteristics of Cenomanian deposits of some regions of the southeastern Caucasus, Mangushlak and the Aral Region. (In: Mesozoic Oil and Gas bearing Regions of Central Asia. Biostratigraphy and Paleogeography. M.M.Aliev, editor) [ Palinologicheskaya kharakteristika Senomanskikh otlozhenii Nekotorykh Raionov Yugo-Vostochogo Kavkaza,Mangyshlaka i Priaral'Ya(In-Mezozoi Nefte Gazonosnykh Oblastei Srednei Azii. (In-Mezozoi Neftegazonosnykh Oblasti Srednei Azii. Biostratigrafiya i paleogeografiya. M.M.Aliev,editor) ] Trudy Ministerstvo Neftyanoy Promyshlenn Tslennosti SSR.Nauka(Moskow),Akademiya Nauk SSR P. 122- 128
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Coniopteris Coniopteris USSR(Caucasus) Cenomanian
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Caucasus) Cenomanian
Cyathea Cyathea sp USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Cyathea Cyathea sp USSR(Caucasus) Cenomanian
Cycas Cycas sp USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Dicksonia Dicksonia densa USSR(Caucasus) Cenomanian
Dicksonia Dicksonia verrucosa USSR(Caucasus) Cenomanian
Equisetum Equisetum sp USSR(Caucasus) Cenomanian
Equisetum Equisetum sp USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Ginkgo Ginkgo sp USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Ginkgo Ginkgo sp USSR(Caucasus) Cenomanian
Gleichenia Gleichenia angulata USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Gleichenia Gleichenia angulata USSR(Caucasus) Cenomanian
Gleichenia Gleichenia circinidites USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Gleichenia Gleichenia circinidites USSR(Caucasus) Cenomanian
Gleichenia Gleichenia delicata USSR(Kazakh SSR) Cenomanian