Author:
Kopytova,E.A.
Year:
1967
Title:
The spore pollen complex of the central part of Kyzylkumov and its stratigraphic significance. (In: Fossil Spores and Pollen of Plants and their Significance for their Stratigraphic Subdivivision of Oil and Gas Bearing Series of Precambrian, Paleozoic and Mesozoic rocks in the European and Central Asian Regions of the USSR. S.V.Semikhatovoi, V.P.Grichuka, and K.A.Bolkhovitina, editors)
Foreign title:
Sporovo-pylkhevoi Kompeks Turonskikh otlozhenii Tsentralnoi Chasti Kyzylkumov i ego stratigraficae koe znachenie. (In: Iskopaemye spory i Pyltsa Rastenii Ikh znachenie Dya stratigraphichesvogo Raschleneni Ya Nejtegazonoshyeh Tolshch Dokembriya Paleozoya Europeiskai Chasti SSSR Spednei Azii. S.V.Semikhatovoi, V.P.Grichuka, and Bolkhovitina,editors)
Reference:
Kopytova,E.A. (1967) The spore pollen complex of the central part of Kyzylkumov and its stratigraphic significance. (In: Fossil Spores and Pollen of Plants and their Significance for their Stratigraphic Subdivivision of Oil and Gas Bearing Series of Precambrian, Paleozoic and Mesozoic rocks in the European and Central Asian Regions of the USSR. S.V.Semikhatovoi, V.P.Grichuka, and K.A.Bolkhovitina, editors) [ Sporovo-pylkhevoi Kompeks Turonskikh otlozhenii Tsentralnoi Chasti Kyzylkumov i ego stratigraficae koe znachenie. (In: Iskopaemye spory i Pyltsa Rastenii Ikh znachenie Dya stratigraphichesvogo Raschleneni Ya Nejtegazonoshyeh Tolshch Dokembriya Paleozoya Europeiskai Chasti SSSR Spednei Azii. S.V.Semikhatovoi, V.P.Grichuka, and Bolkhovitina,editors) ] Trudy Vsesoyuznogo Neftyanogo Nauchno-Issledovatel'skogo Geologorazvedochnogo Instituta, Leningrad(VNIGRI) Vol. 52 P. 105- 108
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Alsophylla Alsophylla major USSR(European) Albian Cenomanian
Anemia Anemia USSR(European) Turonian
Anemia Anemia exilioides USSR(European) Albian Cenomanian
Anemia Anemia macrorhyza USSR(European) Albian Cenomanian
Anemia Anemia perforata USSR(European) Albian Cenomanian
Camptotriletes Camptotriletes clivosus USSR(European) Cenomanian Turonian
Cedrus Cedrus parvisaccata USSR(European) Albian Turonian
Cedrus Cedrus pusilla USSR(European) Albian Turonian
Cedrus Cedrus sp sp. nov. USSR(European) Turonian
Cirratriradites Cirratriradites spinulosus USSR(European) Cenomanian
Classopollis Classopollis classoides USSR(European) Turonian
Classopollis Classopollis sp USSR(European) Albian Turonian
Cupressaceae Cupressaceae sp USSR(European) Turonian
Divisisporites Divisisporites euskirchenensis USSR(European) Cenomanian
Gaudryina Gaudryina philiphormis USSR(European) Turonian
Gleichenia Gleichenia angulata USSR(European) Albian Cenomanian
Gleichenia Gleichenia delicata USSR(European) Albian Cenomanian