Author:
Akimova,Y.L.
Year:
1984
Title:
New data on the age and structure of the Middle Paleozoic Tuff-Siliceous rocks in the Southern Altai.
Foreign title:
Novyye dannyye o vozraste i Strukturnom Polozhnii Tufogenno-Kremnistoi Jolshchi Srednego Paleozoya na Yuzhnom Altaye
Reference:
Akimova,Y.L. (1984) New data on the age and structure of the Middle Paleozoic Tuff-Siliceous rocks in the Southern Altai. [ Novyye dannyye o vozraste i Strukturnom Polozhnii Tufogenno-Kremnistoi Jolshchi Srednego Paleozoya na Yuzhnom Altaye ] Byulleten Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody, Otdel Geologicheskii Vol. 59 # 6 P. 67- 70
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Lophotriletes Lophotriletes famenensis USSR(Altai Kray) Late Famennian Early Tournaisian
Lophotriletes Lophotriletes famenensis USSR(Altai Kray) Late Famennian Early Tournaisian
Micrhystridium Micrhystridium persolatiformis USSR(Altai Kray) Late Famennian Early Tournaisian
Hyrtellosphaeridium Hyrtellosphaeridium semnus USSR(Altai Kray) Late Famennian Early Tournaisian
Hymenodiscina Hymenodiscina conspicua USSR(Altai Kray) Late Famennian Early Tournaisian
Discina Discina colliculosa USSR(Altai Kray) Late Famennian Early Tournaisian
Dictyotriletes Dictyotriletes cancellatus USSR(Altai Kray) Late Famennian Early Tournaisian
Diversisaccates Diversisaccates macropterus USSR(Altai Kray) Late Famennian Early Tournaisian
Leiotriletes Leiotriletes perpusillus USSR(Altai Kray) Late Famennian Early Tournaisian
Retusotriletes Retusotriletes communis USSR(Altai Kray) Late Famennian Early Tournaisian
Trachytriletes Trachytriletes minor USSR(Altai Kray) Late Famennian Early Tournaisian
Trachytriletes Trachytriletes solidus USSR(Altai Kray) Late Famennian Early Tournaisian
Trachytriletes Trachytriletes uniformis USSR(Altai Kray) Late Famennian Early Tournaisian
Trachytriletes Trachytriletes pusillus USSR(Altai Kray) Late Famennian Early Tournaisian
Lophotriletes Lophotriletes minor USSR(Altai Kray) Late Famennian Early Tournaisian
Lophotriletes Lophotriletes rotundus USSR(Altai Kray) Late Famennian Early Tournaisian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes variabilis USSR(Altai Kray) Late Famennian Early Tournaisian