Author:
Blom,G.I.
Year:
1960
Title:
Oligocene deposits of the Volga-Vetluga Region
Foreign title:
Oligotsenovye otlozheniya Volzhsko-Vetluzhskogo Mezhdurech'Ya
Reference:
Blom,G.I. (1960) Oligocene deposits of the Volga-Vetluga Region [ Oligotsenovye otlozheniya Volzhsko-Vetluzhskogo Mezhdurech'Ya ] Sovetskaya Geologiya Vol. 1960 # 3 P. 123- 127
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Ulmus Ulmus sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Celtis Celtis sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Tilia Tilia eocenica USSR(Gorki) Late Oligocene
Nyssa Nyssa sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Ericaceae Ericaceae USSR(Gorki) Late Oligocene
Liquidambar Liquidambar USSR(Gorki) Late Oligocene
Lauraceae Lauraceae USSR(Gorki) Late Oligocene
Nelumbo Nelumbo sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Onagraceae Onagraceae USSR(Gorki) Late Oligocene
Menispermaceae Menispermaceae USSR(Gorki) Late Oligocene
Buxaceae Buxaceae USSR(Gorki) Late Oligocene
Pyrolaceae Pyrolaceae USSR(Gorki) Late Oligocene
Artemisia Artemisia USSR(Gorki) Late Oligocene
Simarubaceae Simarubaceae USSR(Gorki) Late Oligocene
Santalaceae Santalaceae USSR(Gorki) Late Oligocene
Chenopodiaceae Chenopodiaceae USSR(Gorki) Late Oligocene
Sterculiaceae Sterculiaceae USSR(Gorki) Late Oligocene