Author:
Barkhatnaya,I.N.;Petrosyants,M.A.
Year:
1967
Title:
Spore-pollen complexes in Jurassic deposits of Central Karakumov. (In: Fossil Spores and Pollen of Plants and their Significance for their Stratigraphic Subdivivision of Oil and Gas Bearing Series of Precambrian, Paleozoic and Mesozoic rocks in the European and Central Asian Regions of the USSR. S.V.Semikhatovoi, V.P.Grichuka, and K.A.Bolkhovitina, editors)
Foreign title:
O sporovo-pyl'tsevykh kompleksakh v Yurskikh Otloz Heniyakh Tsentral'Nykh Karakumov(In-Iskopaenvije spory i Pyeltru Rastonii) (In: Iskopaemye spory i Pyltsa Rastenii Ikh znachenie Dya stratigraphichesvogo Raschleneni Ya Nejtegazonoshyeh Tolshch Dokembriya Paleozoya Europeiskai Chasti SSSR Spednei Azii. S.V.Semikhatovoi, V.P.Grichuka, and Bolkhovitina,editors)
Reference:
Barkhatnaya,I.N. et al. (1967) Spore-pollen complexes in Jurassic deposits of Central Karakumov. (In: Fossil Spores and Pollen of Plants and their Significance for their Stratigraphic Subdivivision of Oil and Gas Bearing Series of Precambrian, Paleozoic and Mesozoic rocks in the European and Central Asian Regions of the USSR. S.V.Semikhatovoi, V.P.Grichuka, and K.A.Bolkhovitina, editors) [ O sporovo-pyl'tsevykh kompleksakh v Yurskikh Otloz Heniyakh Tsentral'Nykh Karakumov(In-Iskopaenvije spory i Pyeltru Rastonii) (In: Iskopaemye spory i Pyltsa Rastenii Ikh znachenie Dya stratigraphichesvogo Raschleneni Ya Nejtegazonoshyeh Tolshch Dokembriya Paleozoya Europeiskai Chasti SSSR Spednei Azii. S.V.Semikhatovoi, V.P.Grichuka, and Bolkhovitina,editors) ] Trudy Vsesoyuznogo Neftyanogo Nauchno-Issledovatel'skogo Geologorazvedochnogo Instituta, Leningrad(VNIGRI) Vol. 52 P. 91- 95
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Alsophila Alsophila arcuata USSR(Turkmen SSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Anemia Anemia exilioides USSR(Turkmen SSR) Neocomian
Anemia Anemia macrorhyza USSR(Turkmen SSR) Neocomian
Bennettitaceae Bennettitaceae USSR(Turkmen SSR) Middle Jurassic
Camptotriletes Camptotriletes anagrammensis USSR(Turkmen SSR) Middle Jurassic
Cibotium Cibotium corniculatum USSR(Turkmen SSR) Middle Jurassic
Cibotium Cibotium junctum USSR(Turkmen SSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Cicatricosisporites Cicatricosisporites sp USSR(Turkmen SSR) Neocomian
Classopollis Classopollis USSR(Turkmen SSR) Middle Jurassic Neocomian
Coniopteris Coniopteris USSR(Turkmen SSR) Late Jurassic
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Turkmen SSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Cyatheaceae Cyatheaceae USSR(Turkmen SSR) Late Jurassic
Dicksoniaceae Dicksoniaceae USSR(Turkmen SSR) Late Jurassic
Equisetaceae Equisetaceae USSR(Turkmen SSR) Late Jurassic
Equisetites Equisetites sp USSR(Turkmen SSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Ginkgoaceae Ginkgoaceae USSR(Turkmen SSR) Middle Jurassic Late Jurassic
Gleichenia Gleichenia angulata USSR(Turkmen SSR) Neocomian