Author:
Sedova,M.A.
Year:
1964
Title:
Description of spores and pollen in Albian deposits of South Primorsk Sychansk Coal Field. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors)
Foreign title:
Opisanie spor i pyl'tsy iz Ac'bskikh otlozhenii Yu Zhnogo Primor'ya Cychanskogo Mestorozhdeniya Uglei. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors)
Reference:
Sedova,M.A. (1964) Description of spores and pollen in Albian deposits of South Primorsk Sychansk Coal Field. (In: Atlas of Lower Cretaceous spore-pollen complexes of some regions of USSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak, editors) [ Opisanie spor i pyl'tsy iz Ac'bskikh otlozhenii Yu Zhnogo Primor'ya Cychanskogo Mestorozhdeniya Uglei. (In- Atlas Nizhnemelovykh sporovo-pyl'tsevykh kompleksov Nekotorykh Reyonov SSSR. I.M.Pokyovsksys and N.K.Stel'mak,editors) ] Trudy VSEGEI. Novaya Seriya Vol. 124 P. 312- 317
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Anagramma Anagramma leptophylla USSR(Primorsk Kray) Albian
Anemia Anemia tricostata USSR(Primorsk Kray) Albian
Anemia Anemia villosa USSR(Primorsk Kray) Albian
Angiosperm Angiosperm sp sp. nov. USSR(Primorsk Kray) Albian
Bennettites Bennettites percarinatus USSR(Primorsk Kray) Albian
Coniopteris Coniopteris sp sp. nov. USSR(Primorsk Kray) Albian
Coniopteris Coniopteris sp sp. nov. USSR(Primorsk Kray) Albian
Coniopteris Coniopteris sp sp. nov. USSR(Primorsk Kray) Albian
Coniopteris Coniopteris sp sp. nov. USSR(Primorsk Kray) Albian
Coniopteris Coniopteris sp sp. nov. USSR(Primorsk Kray) Albian
Cyathea Cyathea sp sp. nov. USSR(Primorsk Kray) Albian
Cycadales Cycadales sp sp. nov. USSR(Primorsk Kray) Albian
Dacrydiumites Dacrydiumites sp sp. nov. USSR(Primorsk Kray) Albian
Ginkgo Ginkgo tripartita USSR(Primorsk Kray) Albian
Ginkgo Ginkgo typica USSR(Primorsk Kray) Albian
Gleichenia Gleichenia delicata USSR(Primorsk Kray) Albian
Gleichenia Gleichenia laeta USSR(Primorsk Kray) Albian