Author:
Krylova,A.K.;Narbutas,V.V.;Karataiute-Talitaa,V.N.;Zheiba,S.I.;Vasilyauskas,V.M.;Makhnach,A.S.;Golubtsov,V.K.;Khizhyakov,A.V.;Potyanovskaya,G.M.;Gurevich,K.Y.;Bobrinskii,V.M.;Safarov,E.I.;Kapian,V.K.
Year:
1973
Title:
Devonian System. (In: Stratigraphy and Paleogeography of the Sinian, Paleozoic and Triassic of the Western Russian Platform. E.M.Lutkevich and A.K.Krilova, editor)
Foreign title:
Devonskaya Sistema. (In: Stratigrfiya i Paleogeografi ya Siniya, Paleozoya i Triasa Zapada Russkoi Platformy. E.M.Lutkevich and A.K.Krilova,editors)
Reference:
Krylova,A.K. et al. (1973) Devonian System. (In: Stratigraphy and Paleogeography of the Sinian, Paleozoic and Triassic of the Western Russian Platform. E.M.Lutkevich and A.K.Krilova, editor) [ Devonskaya Sistema. (In: Stratigrfiya i Paleogeografi ya Siniya, Paleozoya i Triasa Zapada Russkoi Platformy. E.M.Lutkevich and A.K.Krilova,editors) ] Trudy Vsesoyuznogo Neftyanogo Nauchno-Issledovatel'skogo Geologorazvedochnogo Instituta, Leningrad(VNIGRI) Vol. 347 P. 63- 92
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes hamulus USSR(Russian Platform) Early Famennian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes honestus USSR(Russian Platform) Early Famennian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes ignoratus USSR(Russian Platform) Eifelian Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes meonacanthus USSR(Russian Platform) Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes micromanifestus USSR(Russian Platform) Givetian Early Frasnian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes micromanifestus USSR(Russian Platform) Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes micromanifestus USSR(Russian Platform) Early Frasnian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes minor USSR(Russian Platform) Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes nalivkinii USSR(Russian Platform) Early Frasnian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes nanus USSR(Russian Platform) Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes notatus USSR(Russian Platform) Givetian Early Frasnian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes notatus USSR(Russian Platform) Early Frasnian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes notatus USSR(Russian Platform) Early Frasnian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes parvibasilaris USSR(Russian Platform) Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes perlotus USSR(Russian Platform) Givetian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes polymorphus USSR(Russian Platform) Early Famennian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes pusillus USSR(Russian Platform) Givetian