Author:
Petrosyants,M.A.
Year:
1965
Title:
Spore-pollen complexes in the Cenomanian-Turonian deposits of the Badhyz Upland, (Turkmenistan).
Foreign title:
Sporova-pyltsevye kompleksy Senomanskikh i Turonskikh otlozhenii Gornogo Badkhyza(Turkmeniya)
Reference:
Petrosyants,M.A. (1965) Spore-pollen complexes in the Cenomanian-Turonian deposits of the Badhyz Upland, (Turkmenistan). [ Sporova-pyltsevye kompleksy Senomanskikh i Turonskikh otlozhenii Gornogo Badkhyza(Turkmeniya) ] Byulleten Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody, Otdel Geologicheskii Vol. 40 # 2 P. 115- 120
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acer Acer USSR(Turkmen SSR) Cenomanian
Anemia Anemia chetaensis USSR(Turkmen SSR) Cenomanian
Anemia Anemia macrorhyza USSR(Turkmen SSR) Cenomanian Turonian
Anemia Anemia matesovae USSR(Turkmen SSR) Cenomanian Turonian
Applanopsis Applanopsis USSR(Turkmen SSR) Cenomanian
Classopollis Classopollis USSR(Turkmen SSR) Cenomanian Turonian
Coniopteris Coniopteris USSR(Turkmen SSR) Turonian
Cupressaceae Cupressaceae USSR(Turkmen SSR) Cenomanian
Equisetales Equisetales USSR(Turkmen SSR) Cenomanian
Gleichenia Gleichenia angulata USSR(Turkmen SSR) Cenomanian
Gleichenia Gleichenia carinata USSR(Turkmen SSR) Cenomanian
Gleichenia Gleichenia delicata USSR(Turkmen SSR) Cenomanian
Gleichenia Gleichenia echinata USSR(Turkmen SSR) Cenomanian
Gleichenia Gleichenia stellata USSR(Turkmen SSR) Cenomanian
Gleicheniaceae Gleicheniaceae USSR(Turkmen SSR) Cenomanian
Helminthostachys Helminthostachys USSR(Turkmen SSR) Turonian
Klukisporites Klukisporites visibilis USSR(Turkmen SSR) Turonian