Author:
Kovalchuk,G.M.
Year:
1961
Title:
Paleobotanical characteristics of Lower Mesozoic deposits of the Karagandinsk Basin. (In: History of Lower Mesozoic Coal Accumulation in Kazakhstan: Part 2.)
Foreign title:
Paleobotanickeskaya kharakteristika Nizhnemezozoi Skikh otlozhenii Karagandinskogo Basseina. (In-Istoriya Nizhemezozoiskogo Uglenako Pleniya v Kazakhstane. Part 2.)
Reference:
Kovalchuk,G.M. (1961) Paleobotanical characteristics of Lower Mesozoic deposits of the Karagandinsk Basin. (In: History of Lower Mesozoic Coal Accumulation in Kazakhstan: Part 2.) [ Paleobotanickeskaya kharakteristika Nizhnemezozoi Skikh otlozhenii Karagandinskogo Basseina. (In-Istoriya Nizhemezozoiskogo Uglenako Pleniya v Kazakhstane. Part 2.) ] Trudy Laboratoriya Geologii Uglya,Akademiya Nauk SSR Vol. 13 P. 67- 85
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes sp USSR(Kazakh SSR) Dogger
Agathis Agathis sp USSR(Kazakh SSR) Dogger
Alsophila Alsophila arquata USSR(Kazakh SSR) Late Liassic Early Dogger
Araucariaceae Araucariaceae sp USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Bennettitales Bennettitales USSR(Kazakh SSR) Late Liassic Dogger
Bennettitales Bennettitales sp.B sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Liassic
Bennettites Bennettites labrosus USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Bennettites Bennettites percarinatus USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Bennettites Bennettites retiformis USSR(Kazakh SSR) Liassic Dogger
Bennettites Bennettites retiformis USSR(Kazakh SSR) Late Liassic
Brachyphyllum Brachyphyllum sp USSR(Kazakh SSR) Dogger
Camptotriletes Camptotriletes USSR(Kazakh SSR) Late Liassic
Camptotriletes Camptotriletes sp USSR(Kazakh SSR) Late Liassic
Cheiropleuria Cheiropleuria compacta USSR(Kazakh SSR) Late Liassic
Chomotriletes Chomotriletes USSR(Kazakh SSR) Late Liassic
Cibotium Cibotium junctum USSR(Kazakh SSR) Late Liassic Early Dogger
Cibotium Cibotium sp USSR(Kazakh SSR) Late Liassic