Author:
Polukhina,V.A.
Year:
1960
Title:
Spore and pollen assemblages of effusive sedimentary layers of Kushmur in the Turgavskaya Basin.
Foreign title:
Sporovo-pyltsevye kompleksy effusivno-Osadochnoy Tolshchi Kushmuruna v Turgayskoy Nizmennosti.
Reference:
Polukhina,V.A. (1960) Spore and pollen assemblages of effusive sedimentary layers of Kushmur in the Turgavskaya Basin. [ Sporovo-pyltsevye kompleksy effusivno-Osadochnoy Tolshchi Kushmuruna v Turgayskoy Nizmennosti. ] Trudy Institut Geologii,Komi Nauchnogo Tsentralnykh,Uralskii Filial.Akademiya Nauk SSR Vol. 51 P. 107- 117
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acanthotriletes Acanthotriletes serratus USSR(Kazakh SSR) Late Permian
Acanthotriletes Acanthotriletes spinosus USSR(Kazakh SSR) Late Permian
Araucariaceae Araucariaceae USSR(Kazakh SSR) Late Permian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes USSR(Kazakh SSR) Late Permian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes opiparus USSR(Kazakh SSR) Late Permian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes polymorphus USSR(Kazakh SSR) Late Permian
Archaeozonotriletes Archaeozonotriletes variabilis USSR(Kazakh SSR) Late Permian
Bennettitales Bennettitales USSR(Kazakh SSR) Late Permian
Caytonia Caytonia cenomanica USSR(Kazakh SSR) Late Permian
Caytonia Caytonia sublevis USSR(Kazakh SSR) Late Permian
Coniferites Coniferites USSR(Kazakh SSR) Late Permian
Cordaites Cordaites USSR(Kazakh SSR) Late Permian
Cordaites Cordaites eginsais sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Late Permian
Cordaites Cordaites reticulatus sp. nov. USSR(Kazakh SSR) Late Permian
Cordaites Cordaites uralensis USSR(Kazakh SSR) Late Permian
Cycadaceae Cycadaceae USSR(Kazakh SSR) Late Permian
Dictyotriletes Dictyotriletes trivialis USSR(Kazakh SSR) Late Permian