Author:
Verbitskaya,Z.I.
Year:
1962
Title:
Stratigraphical subdivision of Cretaceous sediments of Suchan Coal Basin based on palynology.
Foreign title:
Palinologischeskoe obosnovanie stratigraficheskogo raschleneniya Melovykh otlozheniy Suchanskogo Kamennougolnogo Basseyna.
Reference:
Verbitskaya,Z.I. (1962) Stratigraphical subdivision of Cretaceous sediments of Suchan Coal Basin based on palynology. [ Palinologischeskoe obosnovanie stratigraficheskogo raschleneniya Melovykh otlozheniy Suchanskogo Kamennougolnogo Basseyna. ] Trudy Laboratoriya Geologii Uglya,Akademiya Nauk SSR,(Moscow-Leningrad) Vol. 15 P. 1- 165
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies sp.1 sp. nov. USSR(Primorsk Kray) Cenomanian
Abies Abies sp.2 sp. nov. USSR(Primorsk Kray) Cenomanian
Adiantum Adiantum reniforme USSR(Primorsk Kray) Aptian
Alnus Alnus aureus sp. nov. USSR(Primorsk Kray) Cenomanian
Alsophila Alsophila arcuata USSR(Primorsk Kray) Albian Cenomanian
Alsophila Alsophila major USSR(Primorsk Kray) Aptian
Anemia Anemia aurifera sp. nov. USSR(Primorsk Kray) Albian Cenomanian
Anemia Anemia exilioides USSR(Primorsk Kray) Aptian
Anemia Anemia macrorhyza USSR(Primorsk Kray) Aptian
Anemia Anemia mitriformina sp. nov. USSR(Primorsk Kray) Aptian
Anemia Anemia praecipia sp. nov. USSR(Primorsk Kray) Albian Cenomanian
Anemia Anemia pseudaurifera USSR(Primorsk Kray) Albian Cenomanian
Anemia Anemia sp USSR(Primorsk Kray) Aptian
Anemia Anemia tricostata USSR(Primorsk Kray) Aptian
Angiopteris Angiopteris limpida sp. nov. USSR(Primorsk Kray) Aptian
Araucaria Araucaria ussuriensis sp. nov. USSR(Primorsk Kray) Aptian
Bennettites Bennettites acuminatus sp. nov. USSR(Primorsk Kray) Hauterivian Barremian