Author:
Fedotov,V.V.
Year:
1974
Title:
Paleofloristic assemblages and the stratigraphy of the Raychikhinsk Coal Basin.
Foreign title:
Paleofloristicheskie kompleksy i stratigrafiya Raychikhinskogo Byrougolnogo Mestorozhdeniya.
Reference:
Fedotov,V.V. (1974) Paleofloristic assemblages and the stratigraphy of the Raychikhinsk Coal Basin. [ Paleofloristicheskie kompleksy i stratigrafiya Raychikhinskogo Byrougolnogo Mestorozhdeniya. ] Akademiya Nauk SSR,Far East Science Centre.(Vladivostok),Biostratigraphic Problems of the Soviet Far East P. 64- 68
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Alnus Alnus USSR(Amurskaya Oblast) Early Paleogene Danian
Anacardiaceae Anacardiaceae USSR(Amurskaya Oblast) Early Paleogene Danian
Anacolosidites Anacolosidites USSR(Amurskaya Oblast) Early Paleogene Danian
Betula Betula USSR(Amurskaya Oblast) Early Paleogene Danian
Bombacaceae Bombacaceae USSR(Amurskaya Oblast) Early Paleogene Danian
Caprifoliaceae Caprifoliaceae USSR(Amurskaya Oblast) Early Paleogene Danian
Corylopsis Corylopsis USSR(Amurskaya Oblast) Early Paleogene Danian
Ficus Ficus USSR(Amurskaya Oblast) Early Paleogene Danian
Fothergilla Fothergilla USSR(Amurskaya Oblast) Early Paleogene Danian
Ginkgo Ginkgo USSR(Amurskaya Oblast) Early Paleogene Danian
Glyptostrobus Glyptostrobus USSR(Amurskaya Oblast) Early Paleogene Danian
Hamamelidaceae Hamamelidaceae USSR(Amurskaya Oblast) Early Paleogene Danian
Juglandaceae Juglandaceae USSR(Amurskaya Oblast) Early Paleogene Danian
Morus Morus USSR(Amurskaya Oblast) Early Paleogene Danian
Myrica Myrica USSR(Amurskaya Oblast) Early Paleogene Danian
Oleaceae Oleaceae USSR(Amurskaya Oblast) Early Paleogene Danian
Onagraceae Onagraceae USSR(Amurskaya Oblast) Early Paleogene Danian