Author:
Barbashinova,V.N.
Year:
1973
Title:
Pollen of angiospermae in Paleocene deposits of the Far East, and some new species of formal genus Triatriopollenites Pflug.
Foreign title:
Pyltsa Pokrytosemennykh v Paleogenovykh otlozheniyakh Dalnego Vostoka i Nekotoryye Novyye vidy roda Triatriopollenits Pflug.
Reference:
Barbashinova,V.N. (1973) Pollen of angiospermae in Paleocene deposits of the Far East, and some new species of formal genus Triatriopollenites Pflug. [ Pyltsa Pokrytosemennykh v Paleogenovykh otlozheniyakh Dalnego Vostoka i Nekotoryye Novyye vidy roda Triatriopollenits Pflug. ] Mezhdunarodnaya Palinologicheskaya Konferentsiya,3rd,Novosibirsk. 1971, Nauka Moskva. Palynology of Cenozoic Plants. P. 101- 104
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acer Acer USSR(Far East) Oligocene
Alnus Alnus USSR(Far East) Oligocene
Anacardiaceae Anacardiaceae USSR(Far East) Early Tertiary Eocene
Angiosperm Angiosperm sp USSR(Far East) Early Tertiary
Betula Betula USSR(Far East) Oligocene
Betulaceae Betulaceae USSR(Far East) Early Tertiary Eocene
Bombacaceae Bombacaceae USSR(Far East) Early Tertiary Eocene
Casuarina Casuarina equisetifolia USSR(Far East) Early Tertiary
Corylus Corylus USSR(Far East) Oligocene
Fagaceae Fagaceae USSR(Far East) Early Tertiary Eocene
Fagus Fagus USSR(Far East) Early Tertiary Eocene
Gothanipollis Gothanipollis USSR(Far East) Early Tertiary
Liquidambar Liquidambar USSR(Far East) Early Tertiary Eocene
Myricaceae Myricaceae USSR(Far East) Early Tertiary Eocene
Palmae Palmae USSR(Far East) Early Tertiary Eocene
Salix Salix USSR(Far East) Oligocene
Triatriopollenites Triatriopollenites USSR(Far East) Oligocene