Author:
Chernyavska,S.
Year:
1973
Title:
On the stratigraphy of Paleogene deposits of Bulgaria, (palynological data).
Foreign title:
Palinologicheskiye dannyye k stratigrafii Paleogenovykh otlozheniy Bolgarii.
Reference:
Chernyavska,S. (1973) On the stratigraphy of Paleogene deposits of Bulgaria, (palynological data). [ Palinologicheskiye dannyye k stratigrafii Paleogenovykh otlozheniy Bolgarii. ] Mezhdunarodnaya Palinologicheskaya Konferentsiya,3rd,Novosibirsk. 1971, Nauka Moskva. Palynology of Cenozoic Plants. P. 65- 69
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Alangiopollis Alangiopollis rarus Bulgaria Oligocene
Alnus Alnus Bulgaria Oligocene
Baculatisporites Baculatisporites sp Bulgaria Oligocene
Betulaceae Betulaceae Bulgaria Eocene
Caryapollenites Caryapollenites simplex Bulgaria Eocene
Caryapollenites Caryapollenites simplex Bulgaria Oligocene
Cicatricosisporites Cicatricosisporites Bulgaria Eocene
Cicatricosisporites Cicatricosisporites cicatricosoides Bulgaria Eocene
Cicatricosisporites Cicatricosisporites dorogensis Bulgaria Eocene
Cicatricosisporites Cicatricosisporites rugulatearis Bulgaria Eocene
Ephedripites Ephedripites Bulgaria Eocene
Ephedripites Ephedripites Bulgaria Oligocene
Inaperturopollenites Inaperturopollenites hiatus Bulgaria Oligocene
Intratriporopollenites Intratriporopollenites insculptus Bulgaria Oligocene
Intratriporopollenites Intratriporopollenites instructus Bulgaria Oligocene
Laevigatosporites Laevigatosporites discordatus Bulgaria Eocene
Leiotriletes Leiotriletes adriennis Bulgaria Eocene