Author:
Kuznetsova,T.A.
Year:
1973
Title:
Palynological criteria of correlation and stratigraphic separation of Paleogene deposits in the Volga Region.
Foreign title:
Palinologicheskiye Kriterii dlya korrelyatsii i stratigraficheskogo Raschleniya Paleogenovykh otlozheniy Povolzhya.
Reference:
Kuznetsova,T.A. (1973) Palynological criteria of correlation and stratigraphic separation of Paleogene deposits in the Volga Region. [ Palinologicheskiye Kriterii dlya korrelyatsii i stratigraficheskogo Raschleniya Paleogenovykh otlozheniy Povolzhya. ] Mezhdunarodnaya Palinologicheskaya Konferentsiya,3rd,Novosibirsk. 1971, Nauka Moskva. Palynology of Cenozoic Plants. P. 55- 60
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Anacolosidites Anacolosidites primigenius USSR(Yaroslav) Early Paleocene Early Eocene
Anacolosidites Anacolosidites supplingensis USSR(Yaroslav) Late Paleocene Middle Eocene
Basopollis Basopollis atumescens USSR(Yaroslav) Early Paleocene Late Paleocene
Basopollis Basopollis sp USSR(Yaroslav) Early Paleocene Late Paleocene
Carya Carya sp USSR(Yaroslav) Early Paleocene Late Eocene
Castanea Castanea crenataeformis USSR(Yaroslav) Late Paleocene Late Eocene
Castanea Castanea sp USSR(Yaroslav) Middle Eocene Late Eocene
Castanopsis Castanopsis pseudocingulum USSR(Yaroslav) Late Paleocene Late Eocene
Casuarinidites Casuarinidites cainozoicus USSR(Yaroslav) Early Paleocene Late Paleocene
Conclavipollis Conclavipollis sp USSR(Yaroslav) Early Paleocene Late Paleocene
Extratriporopollenites Extratriporopollenites animus USSR(Yaroslav) Paleocene
Extratriporopollenites Extratriporopollenites audax USSR(Yaroslav) Early Paleocene Late Paleocene
Extratriporopollenites Extratriporopollenites clarus USSR(Yaroslav) Early Paleocene Early Eocene
Extratriporopollenites Extratriporopollenites endangulatus USSR(Yaroslav) Early Paleocene Early Eocene
Extratriporopollenites Extratriporopollenites minor USSR(Yaroslav) Early Paleocene Late Paleocene
Extratriporopollenites Extratriporopollenites minutus USSR(Yaroslav) Early Paleocene Late Paleocene
Inaperturopollenites Inaperturopollenites dubius USSR(Yaroslav) Early Paleocene Late Paleocene