Author:
Barbashinova,V.N.;Pigulevskiy,N.A.
Year:
1953
Title:
Redeposited Jurassic pollen in Tertiary deposits of northern Tyan -Shanskaya.
Foreign title:
Pyl'tsa Yurskoy flory v Tretichnykh otlozheniyakh Severnogo Tyan'-Shanya.
Reference:
Barbashinova,V.N. et al. (1953) Redeposited Jurassic pollen in Tertiary deposits of northern Tyan -Shanskaya. [ Pyl'tsa Yurskoy flory v Tretichnykh otlozheniyakh Severnogo Tyan'-Shanya. ] Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoy SSR, Seriya Geologicheskaya = Khabarlary Kazakh SSR, Fylym Akademiyasynyn Vol. 1953 P. 131- 143
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Amaranthaceae Amaranthaceae USSR(Kazakh SSR) Middle Pliocene
Amaranthaceae Amaranthaceae USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene Early Miocene
Anacardiaceae Anacardiaceae USSR(Kazakh SSR) Late Miocene
Anacardiaceae Anacardiaceae USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene Early Miocene
Artemisia Artemisia USSR(Kazakh SSR) Late Pliocene
Artemisia Artemisia USSR(Kazakh SSR) Middle Pliocene
Artemisia Artemisia USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene Early Miocene
Azonaletes Azonaletes minor USSR(Kazakh SSR) Middle Pliocene
Betula Betula USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene Early Miocene
Betula Betula sp USSR(Kazakh SSR) Middle Pliocene
Betulaceae Betulaceae USSR(Kazakh SSR) Late Miocene
Betulaceae Betulaceae USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene Early Miocene
Carya Carya USSR(Kazakh SSR) Middle Pliocene
Caryophyllaceae Caryophyllaceae USSR(Kazakh SSR) Middle Pliocene
Chenopodiaceae Chenopodiaceae USSR(Kazakh SSR) Middle Pliocene
Chenopodiaceae Chenopodiaceae USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene Early Miocene
Compositae Compositae USSR(Kazakh SSR) Late Pliocene