Author:
Barbashinova,V.N.
Year:
1954
Title:
The stratigraphy of Mesozoic deposits of the Turgay Plain, based on the study of spores and pollen assemblages.
Foreign title:
K stratigrafii Mezozoyskikh otlozheniy Turgayskoy Vpadiny na Osnovanii Izucheniya Sprovo-pyl'tsevykh kompleksov.
Reference:
Barbashinova,V.N. (1954) The stratigraphy of Mesozoic deposits of the Turgay Plain, based on the study of spores and pollen assemblages. [ K stratigrafii Mezozoyskikh otlozheniy Turgayskoy Vpadiny na Osnovanii Izucheniya Sprovo-pyl'tsevykh kompleksov. ] Trudy Laboratoriya Geologii Uglya,Akademiya Nauk SSR Vol. 2 P. 204- 209
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Anemia Anemia USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic
Bennettitales Bennettitales USSR(Kazakh SSR) Early Jurassic
Betula Betula ajatica USSR(Kazakh SSR) Cenomanian Turonian
Betula Betula fucosa USSR(Kazakh SSR) Cenomanian Turonian
Carya Carya sp USSR(Kazakh SSR) Cenomanian Turonian
Caytoniales Caytoniales USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic
Cedrus Cedrus USSR(Kazakh SSR) Albian
Coniferae Coniferae USSR(Kazakh SSR) Albian
Coniferae Coniferae USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Cyatheaceae Cyatheaceae USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic
Cyatheaceae Cyatheaceae USSR(Kazakh SSR) Albian
Cyatheaceae Cyatheaceae USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Cycadaceae Cycadaceae USSR(Kazakh SSR) Triassic
Cycadaceae Cycadaceae USSR(Kazakh SSR) Albian
Eucalyptus Eucalyptus dentifer USSR(Kazakh SSR) Cenomanian Turonian
Ginkgoaceae Ginkgoaceae USSR(Kazakh SSR) Triassic
Gleicheniaceae Gleicheniaceae USSR(Kazakh SSR) Middle Jurassic