Author:
Syabryaj,S.V.
Year:
1967
Title:
Palynological investigation of Brown Coals in the Ilnitsa deposit in Transcarpathia
Foreign title:
Palinologichne doslidzhennya Byrogo Vugillya Il'Nits'Kovo Rodovishcha v Zakarpatti.
Reference:
Syabryaj,S.V. (1967) Palynological investigation of Brown Coals in the Ilnitsa deposit in Transcarpathia [ Palinologichne doslidzhennya Byrogo Vugillya Il'Nits'Kovo Rodovishcha v Zakarpatti. ] Ukrainskii Botanichnyy Zhurnal,(Kiev) Vol. 24 # 4 P. 85- 91
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Alnus Alnus sp USSR(Carpathians) Levantinian
Aralia Aralia USSR(Carpathians) Levantinian
Betula Betula sp USSR(Carpathians) Levantinian
Campanula Campanula USSR(Carpathians) Levantinian
Carpinus Carpinus USSR(Carpathians) Levantinian
Carya Carya sp USSR(Carpathians) Levantinian
Castanea Castanea USSR(Carpathians) Levantinian
Cedrus Cedrus USSR(Carpathians) Levantinian
Celastraceae Celastraceae USSR(Carpathians) Levantinian
Celtis Celtis USSR(Carpathians) Levantinian
Compositae Compositae USSR(Carpathians) Levantinian
Cornaceae Cornaceae USSR(Carpathians) Levantinian
Corylus Corylus USSR(Carpathians) Levantinian
Cruciferae Cruciferae USSR(Carpathians) Levantinian
Dryopteris Dryopteris USSR(Carpathians) Levantinian
Engelhardtia Engelhardtia USSR(Carpathians) Levantinian
Fagus Fagus sp USSR(Carpathians) Levantinian