Author:
Bogolepov,K.V.;Bulynnikova,A.A.;Kazansky,Y.P.;Lebedev,I.V.;Markova,L.G.;Yushin,V.I.
Year:
1961
Title:
A project which unifies the correlation and stratigraphy of Mesozoic layers of the southeastern part of the Eastern Siberian Lowlands.
Foreign title:
Proyekt Unifitsirovannoy i korrelyatsionnoy stratigraficheskikh Skhem Mezozoyskikh otlozheniy Yugo-Vostochnoychasti z Apadno-Sibirskoy Nozmennosti.
Reference:
Bogolepov,K.V. et al. (1961) A project which unifies the correlation and stratigraphy of Mesozoic layers of the southeastern part of the Eastern Siberian Lowlands. [ Proyekt Unifitsirovannoy i korrelyatsionnoy stratigraficheskikh Skhem Mezozoyskikh otlozheniy Yugo-Vostochnoychasti z Apadno-Sibirskoy Nozmennosti. ] Trudy Ministerstvo Geologii i Okhrany Nedr SSSR,Akademiya Nauk SSSR,VNIGNI,Trudy P. 49- 57
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies sp USSR(WSL) Aptian Albian
Adiantum Adiantum USSR(WSL) Cenomanian Turonian
Alsophila Alsophila chetaensis USSR(WSL) Aptian Albian
Anemia Anemia USSR(WSL) Aptian Albian
Anemia Anemia USSR(WSL) Cenomanian Turonian
Araucariaceae Araucariaceae USSR(WSL) Rhaetian Liassic
Bennettitales Bennettitales USSR(WSL) Rhaetian Liassic
Bennettitales Bennettitales USSR(WSL) Early Jurassic
Bennettitales Bennettitales USSR(WSL) Middle Jurassic
Bennettitales Bennettitales USSR(WSL) Late Jurassic
Betulaceae Betulaceae USSR(WSL) Cenomanian Turonian
Brachyphyllum Brachyphyllum USSR(WSL) Middle Jurassic
Brachyphyllum Brachyphyllum USSR(WSL) Late Jurassic
Brochotriletes Brochotriletes vulgaris USSR(WSL) Late Jurassic
Castanea Castanea USSR(WSL) Cenomanian Turonian
Cedrus Cedrus USSR(WSL) Late Jurassic
Cedrus Cedrus USSR(WSL) Cenomanian Turonian