Author:
Brattseva,G.M.
Year:
1996
Title:
Paleogene palynofloras evolution in Phytochorias of Far East and East Siberia
Foreign title:
Etapy Razviiya Paleogenovoi palinoflory Fitokhoriyakh Dalnego Vostoka i Vostochnoi Sibiri
Reference:
Brattseva,G.M. (1996) Paleogene palynofloras evolution in Phytochorias of Far East and East Siberia [ Etapy Razviiya Paleogenovoi palinoflory Fitokhoriyakh Dalnego Vostoka i Vostochnoi Sibiri ] Byulleten Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody, Otdel Geologicheskii Vol. 71 # 5 P. 51- 57
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Alfaroa Alfaroa USSR(Siberia) Danian
Alnus Alnus USSR(Siberia) Early Eocene Oligocene
Anacolosidites Anacolosidites primigenius USSR(Siberia) Paleocene
Anacolosidites Anacolosidites primigenius USSR(Siberia) Early Eocene Middle Eocene
Anacolosidites Anacolosidites supplingensis USSR(Siberia) Early Eocene Middle Eocene
Aquilapollenites Aquilapollenites novosibiricus USSR(Siberia) Early Eocene Middle Eocene
Aquilapollenites Aquilapollenites sp USSR(Siberia) Cretaceous
Aralia Aralia USSR(Siberia) Oligocene
Araliaceae Araliaceae USSR(Siberia) Paleocene
Betula Betula USSR(Siberia) Early Eocene Middle Eocene
Betula Betula USSR(Siberia) Early Eocene Middle Eocene
Betula Betula gracilis USSR(Siberia) Oligocene
Betula Betula sp USSR(Siberia) Paleocene Oligocene
Betulaceae Betulaceae USSR(Siberia) Early Eocene Middle Eocene
Bombacaceae Bombacaceae USSR(Siberia) Paleocene
Buravicolpites Buravicolpites venustus USSR(Siberia) Early Eocene Middle Eocene
Caprifoliaceae Caprifoliaceae USSR(Siberia) Oligocene