Author:
Menshikova,N.Y.;Tsaturova,A.A.
Year:
1973
Title:
Palynological subdivision of Lower Jurassic non-marine Mangyshlak deposits. (In: Mikrofossilii Drevneishikh Otlozhenii. T.F.Vozzhennikova and T.B.Timofeev, editors)
Foreign title:
Raschleneniye Kontinental'Nykh Nizhneyurskikh otlozheniye Mangyshlaka po palinologicheskim dannym. (In: T.F.Vozzhennikova and T.B.Timofeev, editors, mikrofossilii drevneishikh otlozhenii)
Reference:
Menshikova,N.Y. et al. (1973) Palynological subdivision of Lower Jurassic non-marine Mangyshlak deposits. (In: Mikrofossilii Drevneishikh Otlozhenii. T.F.Vozzhennikova and T.B.Timofeev, editors) [ Raschleneniye Kontinental'Nykh Nizhneyurskikh otlozheniye Mangyshlaka po palinologicheskim dannym. (In: T.F.Vozzhennikova and T.B.Timofeev, editors, mikrofossilii drevneishikh otlozhenii) ] International Palynological Conference,3rd, Proceedings; Nauka, Moscow, Russia. P. 57- 60
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Quadraeculina Quadraeculina USSR(Kazakh SSR) Middle Liassic
Quadraeculina Quadraeculina USSR(Gurevskaya) Middle Liassic
Selaginella Selaginella USSR(Kazakh SSR) Early Liassic
Selaginella Selaginella USSR(Gurevskaya) Early Liassic
Trachytriletes Trachytriletes USSR(Kazakh SSR) Liassic
Trachytriletes Trachytriletes USSR(Gurevskaya) Liassic
Tripartina Tripartina variabilis USSR(Kazakh SSR) Late Liassic
Tripartina Tripartina variabilis USSR(Gurevskaya) Late Liassic
Zebrasporites Zebrasporites kahleri USSR(Kazakh SSR) Early Liassic
Zebrasporites Zebrasporites kahleri USSR(Gurevskaya) Early Liassic