Author:
Pecherskiy,D.M.;Klyueva,V.N.;Kazakova,G.P.
Year:
1965
Title:
Results of the paleomagnetic investigation of a section of Upper Cenozoic volcanic formations in the central part of the Kachatka Central range.
Foreign title:
Rezul'taty paleomagnitnogo izucheniya razreza verkhnekaynozoyskikh vulkanogennykh obrazovaniy v Tsentral'noy Chasti Kamchaskogo Sredinnogo k Hrebta.
Reference:
Pecherskiy,D.M. et al. (1965) Results of the paleomagnetic investigation of a section of Upper Cenozoic volcanic formations in the central part of the Kachatka Central range. [ Rezul'taty paleomagnitnogo izucheniya razreza verkhnekaynozoyskikh vulkanogennykh obrazovaniy v Tsentral'noy Chasti Kamchaskogo Sredinnogo k Hrebta. ] Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya Vol. 1965 # 7 P. 74- 94
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies USSR(Kamchatka Oblast) Late Neogene
Alnus Alnus USSR(Kamchatka Oblast) Late Neogene
Betula Betula USSR(Kamchatka Oblast) Late Neogene
Carpinus Carpinus USSR(Kamchatka Oblast) Late Neogene
Carya Carya USSR(Kamchatka Oblast) Late Neogene
Caryophyllaceae Caryophyllaceae USSR(Kamchatka Oblast) Late Neogene
Corylus Corylus USSR(Kamchatka Oblast) Late Neogene
Cyatheaceae Cyatheaceae USSR(Kamchatka Oblast) Late Neogene
Equisetum Equisetum USSR(Kamchatka Oblast) Late Neogene
Ericales Ericales USSR(Kamchatka Oblast) Late Neogene
Filicales Filicales USSR(Kamchatka Oblast) Late Neogene
Gleicheniaceae Gleicheniaceae USSR(Kamchatka Oblast) Late Neogene
Hausmannia Hausmannia USSR(Kamchatka Oblast) Late Neogene
Juglandaceae Juglandaceae USSR(Kamchatka Oblast) Late Neogene
Lycopodiaceae Lycopodiaceae USSR(Kamchatka Oblast) Late Neogene
Lygodium Lygodium USSR(Kamchatka Oblast) Late Neogene
Myrica Myrica USSR(Kamchatka Oblast) Late Neogene