Author:
Bronevoy,V.A.;Zhezhel,O.N.;Zhilin,S.G.
Year:
1963
Title:
New data on the stratigraphy of the Paleogene of the northern Aral Region.
Foreign title:
Novyye dannyye po stratigrafii Paleogenovykh otlozheniy Severnogo Priaral'Ya.
Reference:
Bronevoy,V.A. et al. (1963) New data on the stratigraphy of the Paleogene of the northern Aral Region. [ Novyye dannyye po stratigrafii Paleogenovykh otlozheniy Severnogo Priaral'Ya. ] Doklady Akademii Nauk SSSR Vol. 152 # 6 P. 1412- 1415
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abies Abies sp USSR(Kazakh SSR) Oligocene
Acer Acer sp USSR(Kazakh SSR) Oligocene
Alnus Alnus sp USSR(Kazakh SSR) Oligocene
Araliaceae Araliaceae USSR(Kazakh SSR) Oligocene
Betula Betula sp USSR(Kazakh SSR) Oligocene
Bryales Bryales USSR(Kazakh SSR) Oligocene
Carpinus Carpinus betulus USSR(Kazakh SSR) Oligocene
Carpinus Carpinus duenensiformis USSR(Kazakh SSR) Oligocene
Carya Carya sp USSR(Kazakh SSR) Oligocene
Caryites Caryites sp USSR(Kazakh SSR) Oligocene
Castanea Castanea sp USSR(Kazakh SSR) Oligocene
Cedrus Cedrus sp USSR(Kazakh SSR) Oligocene
Chenopodiaceae Chenopodiaceae USSR(Kazakh SSR) Oligocene
Comptonia Comptonia sp USSR(Kazakh SSR) Oligocene
Corylus Corylus sp USSR(Kazakh SSR) Oligocene
Cyathea Cyathea sp USSR(Kazakh SSR) Oligocene
Ephedra Ephedra sp USSR(Kazakh SSR) Oligocene