Author:
Troshkova,G.N.;Peterson,L.N.
Year:
1969
Title:
Upper Permian spore-pollen complexes of the Southwestern Part of the Tungusk Coal Basin.
Foreign title:
Verkhnepermskie sporovo-pyl'tsevye kompleksy Yugo-Zapadnoy Chasti Sungusskogo Uglenosnogo Basseyna.
Reference:
Troshkova,G.N. et al. (1969) Upper Permian spore-pollen complexes of the Southwestern Part of the Tungusk Coal Basin. [ Verkhnepermskie sporovo-pyl'tsevye kompleksy Yugo-Zapadnoy Chasti Sungusskogo Uglenosnogo Basseyna. ] Trudy Sibirskoye Otdeleniye,Institut Zemnoi Kory,Akademiya Nauk SSR.Voprosy Biostratigrafii i Paleogeografii Sibirskoy Platformy P. 40- 45
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Azonotriletes Azonotriletes abruptus USSR(Siberia) Late Permian
Azonotriletes Azonotriletes acerrimus USSR(Siberia) Late Permian
Azonotriletes Azonotriletes cornutus USSR(Siberia) Late Permian
Azonotriletes Azonotriletes curvatus USSR(Siberia) Late Permian
Azonotriletes Azonotriletes decimaconfragosus USSR(Siberia) Late Permian
Azonotriletes Azonotriletes extensus USSR(Siberia) Late Permian
Azonotriletes Azonotriletes facerus USSR(Siberia) Late Permian
Azonotriletes Azonotriletes globulosus USSR(Siberia) Late Permian
Azonotriletes Azonotriletes grandispinosus USSR(Siberia) Late Permian
Azonotriletes Azonotriletes heterochaetes USSR(Siberia) Late Permian
Azonotriletes Azonotriletes heteromorphus USSR(Siberia) Late Permian
Azonotriletes Azonotriletes hispidus USSR(Siberia) Late Permian
Azonotriletes Azonotriletes incurvispinus USSR(Siberia) Late Permian
Azonotriletes Azonotriletes lyctis USSR(Siberia) Late Permian
Azonotriletes Azonotriletes marginatus USSR(Siberia) Late Permian
Azonotriletes Azonotriletes microgranifer USSR(Siberia) Late Permian
Azonotriletes Azonotriletes micropyrenus USSR(Siberia) Late Permian