Author:
Boytsova,E.P.;Pokrovskaya,I.M.
Year:
1954
Title:
Data on stratigraphy of continental Oligocene and Miocene formations of Turgai Depression.
Foreign title:
Materialy po stratigrafii Kontinentalbiykh Oligotsenovykh i Miotsenovykh Otlozenii Turgayskoi Vpadiny.
Reference:
Boytsova,E.P. et al. (1954) Data on stratigraphy of continental Oligocene and Miocene formations of Turgai Depression. [ Materialy po stratigrafii Kontinentalbiykh Oligotsenovykh i Miotsenovykh Otlozenii Turgayskoi Vpadiny. ] Trudy VSEGEI.Materialy po Palinologii i Stratigrafii(Sbornik Statey) P. 86- 110
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Abelia Abelia USSR(Kazakh SSR) Early Miocene
Abies Abies USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Acer Acer USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Acer Acer sp USSR(Kazakh SSR) Early Miocene
Alnus Alnus USSR(Kazakh SSR) Middle Oligocene
Alnus Alnus USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Alnus Alnus USSR(Kazakh SSR) Middle Oligocene
Alnus Alnus sp USSR(Kazakh SSR) Early Miocene
Aralia Aralia USSR(Kazakh SSR) Middle Oligocene
Artemisia Artemisia USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Artemisia Artemisia USSR(Kazakh SSR) Early Miocene
Azonaletes Azonaletes USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Betula Betula USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Betula Betula sp USSR(Kazakh SSR) Early Miocene
Caprifoliaceae Caprifoliaceae sp USSR(Kazakh SSR) Early Miocene
Carpinus Carpinus sp USSR(Kazakh SSR) Late Oligocene
Carpinus Carpinus sp USSR(Kazakh SSR) Early Miocene