Author:
Zauer,V.V.;Mchedlishvili,N.D.
Year:
1954
Title:
Spore-pollen complexes of Mesozoic and Cenozoic deposits of the Region of the City Tyumen.
Foreign title:
Sporovo-pyl'tsevye kompleksy Mezozoyskikh i Kayno-Zoyskikh otlozheniy Rayona G.Tyumeni.
Reference:
Zauer,V.V. et al. (1954) Spore-pollen complexes of Mesozoic and Cenozoic deposits of the Region of the City Tyumen. [ Sporovo-pyl'tsevye kompleksy Mezozoyskikh i Kayno-Zoyskikh otlozheniy Rayona G.Tyumeni. ] Trudy VSEGEI.Materialy po Palinologii i Stratigrafii(Sbornik Statey) P. 124- 159
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Acrostichum Acrostichum sp USSR(WSL) Cenomanian Turonian
Acrostichum Acrostichum sp USSR(WSL) Barremian
Agathis Agathis sp USSR(WSL) Middle Jurassic
Anemia Anemia USSR(WSL) Middle Jurassic
Anemia Anemia fulva USSR(WSL) Barremian
Anemia Anemia humilis sp. nov. USSR(WSL) Cenomanian Turonian
Anemia Anemia sp USSR(WSL) Hauterivian
Araucariaceae Araucariaceae sp USSR(WSL) Middle Jurassic
Araucariaceae Araucariaceae sp USSR(WSL) Hauterivian
Bennettitales Bennettitales sp USSR(WSL) Cenomanian Turonian
Bennettitales Bennettitales sp USSR(WSL) Hauterivian
Bennettitales Bennettitales sp USSR(WSL) Barremian
Brachyphyllum Brachyphyllum sp USSR(WSL) Middle Jurassic
Brachyphyllum Brachyphyllum sp USSR(WSL) Late Jurassic
Brachyphyllum Brachyphyllum sp USSR(WSL) Hauterivian
Caytoniales Caytoniales sp USSR(WSL) Cenomanian Turonian
Caytoniales Caytoniales sp USSR(WSL) Hauterivian