Author:
Chernyavska,S.
Year:
1960
Title:
Palynological study of Coal from the Zalenigrad Mine, Belograd Region.
Foreign title:
Palinolozhi Izledvaniya na Vuglishchata ot Mina Zalenigrad Pri Belogradchik .(Bulgarian)
Reference:
Chernyavska,S. (1960) Palynological study of Coal from the Zalenigrad Mine, Belograd Region. [ Palinolozhi Izledvaniya na Vuglishchata ot Mina Zalenigrad Pri Belogradchik .(Bulgarian) ] Bulgarska Akademiya na Naukite, Geologicheski Institut, Trudove vurkhu Geologiyata na Bulgariya, Seriya Paleontologiya Vol. 2 P. 334- 365
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Azonomonoletes Azonomonoletes minor Bulgaria Late Carboniferous
Azonomonoletes Azonomonoletes vulgaris Bulgaria Late Carboniferous
Azonomonoletes Azonomonoletes vulgaris Bulgaria Late Carboniferous
Azonomonoletes Azonomonoletes vulgaris Bulgaria Late Carboniferous
Azonotriletes Azonotriletes asperatus Bulgaria Late Carboniferous
Azonotriletes Azonotriletes contortoreticulatus Bulgaria Late Carboniferous
Azonotriletes Azonotriletes glaber Bulgaria Late Carboniferous
Azonotriletes Azonotriletes microrugosus Bulgaria Late Carboniferous
Azonotriletes Azonotriletes nodosus Bulgaria Late Carboniferous
Azonotriletes Azonotriletes polypyrenus Bulgaria Late Carboniferous
Azonotriletes Azonotriletes spinosotuberculatus sp. nov. Bulgaria Late Carboniferous
Azonotriletes Azonotriletes tuberculatus Bulgaria Late Carboniferous
Azonotriletes Azonotriletes verruculosus sp. nov. Bulgaria Late Carboniferous
Calamospora Calamospora hartungiana Bulgaria Late Carboniferous
Filicitriletes Filicitriletes tuberculatus Bulgaria Late Carboniferous
Florinites Florinites corpuslevis sp. nov. Bulgaria Late Carboniferous
Florinites Florinites corpusrugosus sp. nov. Bulgaria Late Carboniferous